English version
Elena Rocca

Elena Rocca

Kort om

Spesialiserer seg på problemstillinger knyttet til ansvarlig kunnskapsbasert beslutningstaking med fokus på risiko og sikkerhet ved medisiner og ny bioteknologi, både fra et praktisk, metodisk og filosofisk perspektiv. Jobber tverrfaglig mellom vitenskapelig bevis, praksis og filosofi. Forskning inkluderer årsaksvurdering i legemiddelsikkerhet, klinisk resonnement, analyse av ekspertens uenighet.

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Leblanc, Marissa Erin; Williamson, Jon; De Pretis, Francesco; Landes, Jurgen; Rocca, Elena (2024). Individual consent in cluster randomised trials for non-pharmaceutical interventions: going beyond the Ottawa statement. 9 s. Critical Public Health. Vol. 34.
https://doi.org/10.1080/09581596.2024.2338074

Anjum, Rani Lill; Rocca, Elena (2024). A Dispositional Account of Causation: Implications for the Biological Sciences. Yafeng, Shan; Shan, Yafeng (Red.). Alternative Approaches to Causation: Beyond Difference-Making and Mechanism. s. 95-121. Oxford University Press.
https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oso/978019

Anjum, Rani Lill; Chandler, Rebecca; Rocca, Elena (2022). Dispositions and Causality Assessment in Pharmacovigilance: Proposing the Dx3 Approach for Assessing Causality with Small Data Sets. 8 s. Pharmaceutical Medicine. Vol. 36.
https://doi.org/10.1007/s40290-022-00429-9

Pérez-González, Saul; Rocca, Elena (2022). Evidence of Biological Mechanisms and Health Predictions: An Insight into Clinical Reasoning. 16 s. Perspectives in biology and medicine. Vol. 65.
https://doi.org/10.1353/pbm.2022.0005

Rocca, Elena ; Grundmark, Birgitta (2021). Monitoring the Safety of Medicines and Vaccines in Times of Pandemic: Practical, Conceptual, and Ethical Challenges in Pharmacovigilance. 19 s. Argumenta. Vol. 7.
https://doi.org/10.14275/2465-2334/202113.roc

Rocca, Elena ; Gauffin, Oskar; Savage, Ruth; Vidlin, Sara Hedfors; Grundmark, Birgitta (2021). Remdesivir in the COVID-19 Pandemic: An Analysis of Spontaneous Reports in VigiBase During 2020. Drug Safety. Vol. 44.
https://doi.org/10.1007/s40264-021-01091-x

Anjum, Rani Lill; Copeland, Samantha Marie; Rocca, Elena (2020). Introduction: Why Is Philosophy Relevant for Clinical Practice?. Anjum, Rani Lill; Copeland, Samantha Marie; Rocca, Elena (Red.). Rethinking Causality, Complexity and Evidence for the Unique Patient. A CauseHealth Resource for Healthcare Professionals and the Clinical Encounter. s. 3-11. Springer Nature.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-41239-5_1

Rocca, Elena ; Anjum, Rani Lill; Mumford, Stephen D (2020). Causal Insights from Failure: Post-Marketing Risk Assessment of Drugs as a Way to Uncover Causal Mechanisms. LaCaze, Adam; Osimani, Barbara (Red.). Uncertainty in Pharmacology. Epistemology, Methods and Decisions.. s. 39-57. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-29179-2_2

Rocca, Elena ; Anjum, Rani Lill (2020). Causal evidence and dispositions in medicine and public health. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 17.
https://doi.org/10.3390/ijerph17061813

Anjum, Rani Lill; Copeland, Samantha Marie; Rocca, Elena (2020). Rethinking Causality, Complexity and Evidence for the Unique Patient. A CauseHealth Resource for Healthcare Professionals and the Clinical Encounter. ISBN: 978-3-030-41239-5. 241 s. Springer Nature.
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-4

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig