English version
Elise Takle

Elise Takle

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Bjørke, Eline; Takle, Elise (2023). Lesing på nynorsk som sidemål - eit sonderande oversyn. SpINN: Språkforskning innafor. Forskargruppene Språk og samfunn og English Language in Use.

Marti, Kristin Torjesen ; Takle, Elise (2023). Lesing og leseopplæring. Fagnettverk knyttet til arbeid med norsk 1-4.trinn. Desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DeKomp).. Desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DeKomp)..

Marti, Kristin Torjesen ; Takle, Elise (2023). Å planlegge skriveoppdrag. Fagnettverk knyttet til arbeid begynneropplæring. Desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DeKomp).. Desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DeKomp).Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig