English version
Even Haug Larsen

Even Haug Larsen

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Larsen, Even Haug (2021). Hva er entreprenøriell kompetanse, og hvordan tilegne seg denne kompetansen?. Kongsvik, Trond; Moen, Øystein; Vie, Ola Edvin; Jørgensen, Rikke Bramming; Albrechtsen, Eirik (Red.). Norsk arbeidsliv mot 2050. Muligheter og trusler.. 17. s. 323-337. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig