English version
Gøril Nordang

Gøril Nordang

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Nordang, Gøril (2010). Formativ vurdering - et eksempel fra en sykepleierutdanning. 12 s. UNIPED. Vol. 33.

Eeg-Larsen, Sissel; Nordang, Gøril ; Taasen, Inger (2005). Formativ vurdering ved hjelp av responser i et delvis online basert læringsmiljø. Arnebreg, Per; Skare, Olav (Red.). Fleksible vurderingsformer - kontinuerlige prøvelser?. s. 85-108. Norgesuniversitetet.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig