English version
Gro Camilla Riis

Gro Camilla Riis

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Røe, Yngve ; Riis, Gro Camilla ; Admiraal, Wilfried (2023). Unravelling the digital competence of students in physiotherapy education through the European digital competence framework. 8 s. European Journal of Physiotherapy. Vol. online first.
https://doi.org/10.1080/21679169.2023.2298743Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig