English version
Gunilla Johansson

Gunilla Johansson

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Johansson, Gunilla (2014). Praksisstudiet sett fra utdanningen. Dalen, Hilde; Ranger, Marianne Neverland; Rytter, Kirsten (Red.). Sosialt arbeid i NAV. s. 105-129. Abstrakt forlag.

Johansson, Gunilla (2011). Høgskoleklinikk: Ut av klasserommet. Høgskolen i Oslo har flyttet sosionomutdanningen ut i NAV-landskapet. Autentiske oppgaver og undervisning nært brukerne av sosialtjenesten pirrer interessen for Nav, viser høgskolens evalueringer.

Johansson, Gunilla (2011). Sagene - praksissenter: Om praksis som læringsarena. NAV Sagene Høgskoleklinikk for fagutvikling, forskning og undervisning Temadag. HUSK Høgskole- og universitetssosialkontor Oslo regionen.

Johansson, Gunilla (2011). Sosialfaglig arbeid i skolen – et felles ansvar. Foredrag. Boklansering av boken Sosialfaglig arbeid i skolen . Kommuneforlaget.

Johansson, Gunilla ; Stubberud, Anne-Lise (2011). Sagene høgskoleklinikk i sosialt arbeid. Brosjyre til Forskningstorget.

Kjørstad, Monica ; Larsen, Elisabeth; Madsen, Vigdis Helén; Markussen, Line; Stubberud, Anne-Lise ; Johansson, Gunilla (2011). Anmeldelse av boken: "Arbeidsinkludering. Om det nye politikk-og praksisfeltet i velferds-Norge". Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 14.

Johansson, Gunilla (2010). Undergraver eller underbygger vitenskapen kunnskap i profesjonell praksis?. Fagseminar for ansatte og forskere i BUP, barnevern og sosialt arbeid. Bærum BUP.

Johansson, Gunilla (2009). Verdi-fakta-dikotomien - konsekvenser for sosialt arbeid. Eydehavn sommerseminar 2009: Om abstraksjon og overforenkling. Professor John Lundstøl.

Johansson, Gunilla (2009). Undergraver eller underbygger vitenskapen kunnskap i sosialt arbeid? Om relasjonen mellom teori og praksis i sosialt arbeid. FORSA: Forskning og utviklingsarbeid i sosialt arbeid - mangfold og mulighet. FORSA-Norge.

Johansson, Gunilla (2008). Hva er gyldig kunnskap om sosiale problemer - Om forutsetninger for teori og praksis i sosialt arbeid. FORSA, Nordisk symposium 2008. FORSA-Norden.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig