English version
Hanne Morttjernet

Hanne Morttjernet

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Morttjernet, Hanne; Kajsa Annika Borg, Diesen; Bonsaksen, Tore (2022). Ansatte i helsehus må ha kompetanse i psykisk helsearbeid. Tidsskriftet sykepleien . Vol. 110.

Morttjernet, Hanne; Borg Diesen, Annika; Olsen, Cecilie Fromholt; Elin, Berven; Ellingham, Brian; Bonsaksen, Tore (2019). Tverrprofesjonelt samhandlingsprosjekt - Kropp og sjel!. SPOR konferansen. NSF.

Øygarden, Anne-Martha Utne; Morttjernet, Hanne; Loua, Per; Ulfsby, Kirsten Jacobsen (2017). Navigering i ukjent terreng. Digitaliseringskonferanse. Moocahuset, HiOA.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig