English version
Hanne Morttjernet

Hanne Morttjernet

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Morttjernet, Hanne ; Kajsa Annika Borg, Diesen; Bonsaksen, Tore (2022). Ansatte i helsehus må ha kompetanse i psykisk helsearbeid. Tidsskriftet sykepleien. Vol. 110.

Morttjernet, Hanne ; Borg Diesen, Annika; Olsen, Cecilie Fromholt ; Elin, Berven; Ellingham, Brian ; Bonsaksen, Tore (2019). Tverrprofesjonelt samhandlingsprosjekt - Kropp og sjel!. SPOR konferansen . NSF .

Øygarden, Anne-Martha Utne ; Morttjernet, Hanne ; Loua, Per; Ulfsby, Kirsten Jacobsen (2017). Navigering i ukjent terreng. Digitaliseringskonferanse . Moocahuset, HiOA.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig