English version
Hanne Cecilie Hougen

Hanne Cecilie Hougen

Kort om

Sekretariatsleder Ungdatasenteret, ansvarlig for koordingering av datainnsamlingene på ungdataundersøkelsene

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Ung i Norge

    Ung i Norge er Norges første store longitudinelle ungdomsundersøkelse og følger personer fra ungdomsårene og inn i voksen alder. Studiens femte datainnsamling vil foregå høsten 2020 og våren 2021.

  • Ungdata

    Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Data samles i en nasjonal database som er utgangspunkt for mange forskningsprosjekter om ungdom i Norge.

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Barstad, Anders Skøien; Normann, Tor Morten; Nes, Ragnhild Bang; Reneflot, Anne; Røysamb, Espen; Hougen, Hanne Cecilie; Brattvåg, Hildegunn; Vik, Mari Hagtvedt; Herheim, Åste (2016). Gode liv i Norge: Utredning om måling av befolkningens livskvalitet. 144 s.
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/gode-li...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig