English version
Hanne Cecilie Hougen

Hanne Cecilie Hougen

Kort om

Sekretariatsleder Ungdatasenteret, ansvarlig for koordingering av datainnsamlingene på ungdataundersøkelsene

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Ung i Norge

    Ung i Norge er Norges første store longitudinelle ungdomsundersøkelse og følger personer fra ungdomsårene og inn i voksen alder.

  • Ungdata

    Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Data samles i en nasjonal database som er utgangspunkt for mange forskningsprosjekter om ungdom i Norge.

  • Ungdata pluss. En longitudinell studie av gutter og jenter i Vestfold og Telemark

    Ungdata pluss skal kartlegge hvordan barn og unge i Vestfold og Telemark bruker fritiden sin, og undersøke hvilken betydning dette har for deres livskvalitet og helse, samt for overganger knyttet til utdanning og arbeid og etablering som voksen.

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Barstad, Anders Skøien; Normann, Tor Morten; Nes, Ragnhild Bang; Reneflot, Anne; Røysamb, Espen; Hougen, Hanne Cecilie ; Brattvåg, Hildegunn; Vik, Mari Hagtvedt; Herheim, Åste (2016). Gode liv i Norge: Utredning om måling av befolkningens livskvalitet. 144 s. Helsedirektoratet, Rapport nr. IS-2479.
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/gode-liPublikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig