English version
Hans Wilhelm Mørch

Hans Wilhelm Mørch

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Jaff, Raz; Mørch, Hans Wilhelm (2023). A view on in-service teachers’ understanding of Simpson’s paradox. Drijvers, Paul; Csapodi, Csaba; Palmer, Hanna; Gosztonyi, Katalin; Kónya, Eszter (Red.). Proceedings of the thirteenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME13). s. 932-940. European Society for Research in Mathematics Education.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig