English version
Heidi Eilertsen

Heidi Eilertsen

Vitenskapelige publikasjoner

Eilertsen, Heidi; Sæther, Per Christian; Henriksson, Carola; Petersen, Anne-Sofie; Hagve, Tor-Arne (2019). Evaluation of the detection of blasts by Sysmex hematology instruments, CellaVision DM96, and manual microscopy using flow cytometry as the confirmatory method. International Journal of Laboratory Hematology (IJLH) .

Eilertsen, Heidi Annett; Henriksson, Carola; Hagve, Tor-Arne (2017). The use of CellaVisionTM DM96 in the verification of the presence of blasts in samples flagged by Sysmex XE-5000. International Journal of Laboratory Hematology (IJLH) . Vol. 39.

Eilertsen, Heidi; Hagve, Tor-Arne (2014). Do the flags related to immature granulocytes reported by the sysmex XE-5000 warrant a microscopic slide review?. American Journal of Clinical Pathology . Vol. 142.

Littmann, Karin; Petersen, Eva R; Pussinen, Christel; Danielson, Kristin; Djurisic, Snezana; Eilertsen, Heidi; Garabeth, Lamya; Greibe, Eva; Lauritzen, Trine; Olsen, Dorte A; Othman, Suher; Palimaru, Irina; Westerlund, Johanna (2013). Evaluation of OneTouch Verio (R), a new blood glucose self-monitoring system for patients with diabetes. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation . Vol. 73.

Eilertsen, Heidi; Vøllestad, Nina Køpke; Hagve, Tor-Arne (2013). The Usefulness of Blast Flags on the Sysmex XE-5000 Is Questionable. American Journal of Clinical Pathology . Vol. 139.

Eilertsen, Heidi; Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin (2012). Akkrediteringsmakt. Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin (Red.). Makt på nye måter. Kapittel 7. Universitetsforlaget.

Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin; Eilertsen, Heidi (2011). Accreditation and Power - A discourse analysis of a new regime of governance in higher education. 17 s. Scandinavian Journal of Educational Research .
http://hdl.handle.net/10642/1037

Eilertsen, Heidi; Åsprang, Aud Frøysa; Ulveland, Kari; Nerdrum, Hans Jacob (1998). Peroral antikoagulasjonsbehandling- er TT- verdiene til å stole på?. Tidsskrift for Den norske legeforening . Vol. 118.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig