English version
Ivar Saksvik

Ivar Saksvik

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Saksvik, Ivar ; Alcocer, Alex ; Hassani, Vahid ; Pascoal, Antonio (2022). Target Tracking of an Underwater Glider Using a Small Unmanned Surface Vessel. IFAC-PapersOnLine. Vol. 55.
https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2022.10.473

Saksvik, Ivar ; Alcocer, Alex ; Hassani, Vahid (2022). A Deep Learning Approach To Dead-Reckoning Navigation For Autonomous Underwater Vehicles With Limited Sensor Payloads. IEEE, . (Red.). OCEANS 2021: San Diego – Porto proceedings. IEEE Press.
https://doi.org/10.23919/OCEANS44145.2021.9706096Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig