English version
Jacopo Bizzotto

Jacopo Bizzotto

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bizzotto, Jacopo; Solow, Benjamin (2019). Electoral competition with strategic disclosure. Games . Vol. 10.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig