English version
Jacopo Bizzotto

Jacopo Bizzotto

Kort om

Mine forskningsfelt er Industrial Organization, Corporate Finance og Microeconomic Theory. Det meste av arbeidet mitt bruker mikroøkonomisk teori for å studere måten informasjon genereres og deles i markeder. For pågående forskning besøk min personlige webside https://sites.google.com/site/jacopobizzotto

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bizzotto, Jacopo; Harstad, Bård (2023). The certifier for the long run. International Journal of Industrial Organization . Vol. 87.

Bizzotto, Jacopo; Rudiger, Jesper; Vigier, Adrien Henri (2021). Dynamic Persuasion with Outside Information. American Economic Journal: Microeconomics . Vol. 13.
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/mic.201...

Bizzotto, Jacopo; Vigier, Adrien Henri (2021). Fees, Reputation and Information Production in the Credit Rating Industry. American Economic Journal: Microeconomics . Vol. 13.
https://hdl.handle.net/11250/2772802

Bizzotto, Jacopo; Vigier, Adrien (2020). Can a better informed listener be easier to persuade?. Economic Theory .

Bizzotto, Jacopo; Rudiger, Jesper; Vigier, Adrien Henri (2020). Testing, disclosure and approval. 12 s. Journal of Economic Theory . Vol. 187.
https://hdl.handle.net/11250/2764165

Bizzotto, Jacopo; Solow, Benjamin (2019). Electoral competition with strategic disclosure. Games . Vol. 10.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig