English version
Jeanette Fjære-Lindkjenn

Jeanette Fjære-Lindkjenn

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Fjære, Jeanette S.; Sveen, Tommy (2018). Norges Bank Watch 2018: An independent Evaluation of Monetary Policy in Norway. 42 s. Handelshøyskolen BI.
http://hdl.handle.net/11250/2558227Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig