English version
Jeanette Viggen Andersen

Jeanette Viggen Andersen

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Dúason, Sveinbjörn; Ericsson, Christoffer; Jónsdóttir, Hrafnhildur Lilja; Andersen, Jeanette Viggen; Andersen, Thomas Lynge (2021). European paramedic curriculum—a call for unity in paramedic education on a European level. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. Vol. 29.
https://doi.org/10.1186/s13049-021-00889-z

Häikiö, Kristin; Andersen, Jeanette Viggen; Bakkerud, Morten; Christiansen, Carl; Rand, Kim; Staff, Trine (2021). A retrospective survey study of paramedic students’ exposure to SARS‑CoV‑2, participation in the COVID‑19 pandemic response, and health‑related quality of life. 13 s. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. Vol. 29.
https://doi.org/10.1186/s13049-021-00967-2Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig