English version
Jørn Helge B. Dahl

Jørn Helge B. Dahl

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Tallerås, Kim ; Dahl, Jørn Helge B. ; Pharo, Nils (2018). User conceptualizations of derivative relationships in the bibliographic universe. Journal of Documentation. Vol. 74.
https://doi.org/10.1108/JD-10-2017-0139

Tallerås, Kim ; Massey, David ; Dahl, Jørn Helge B. ; Pharo, Nils (2013). Ordo ad chao - Ordo ad chaos – Linking Norwegian black metal. Frenander, Anders; Nilsson, Kersti (Red.). Libraries, black metal and corporate finance: Current research in Nordic Library and Information Science. s. 138-152. Högskolan i Borås.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig