English version
Karolina S. Mæland

Karolina S. Mæland

Kort om

Karolina S. Mæland har PhD i epidemiologi og migrasjonshelse (2023). Hun er utdannet jordmor (2011) og sykepleier (2002). Forskningsområder inkluderer obstetrikk, migrasjon og traumatologi. Mæland har bred veieledererfaring og god undervisningskompetanse innen bl.a., epidmiologi og kvantitativ forskningsmetode, akademisk skriving, global helse, obstetrikk og gynekologi. 

Administrative arbeidsområder

Prosjektledelse   Masterstudier