English version
Kristin Støren Wigum

Kristin Støren Wigum

Vitenskapelige publikasjoner

Gulden, Tore ; Wigum, Kristin Støren (2019). Keeping up with complexity. von Bohemia, Erik; Kovacevic, Ahmed; Buck, Lyndon; Brisco, Ross; Evans, Dorothy; Grierson, Hilary (Red.). DS 95: Proceedings of the 21st International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2019), University of Strathclyde, Glasgow. 12th -13th September 2019. The Design Society.
https://doi.org/https://doi.org/10.35199/epde2019.

Wigum, Kristin Støren ; Vinsnes, Anne Guttormsen (2012). The encounter between two research disciplines – innovation through rethinking values and mealtime in nursing homes. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 5.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.376

Wigum, Kristin Støren ; Zachrisson, Johannes Ludvig Daae ; Boks, Casper (2011). The role of product and system interfaces in designing zero emission buildings. Eckelman, Matthew (Red.). Proceedings of the 2011 IEEE International Symposium on Sustainable Systems and Technology (ISSST). IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Nordby, Anne Sigrid; Wigum, Kristin Støren ; Berge, Bjørn (2009). Developing the Stavne Timber Block; Life cycle design in practice. Durmisevic, Elma (Red.). Lifecycle Design of Buildings, Systems and Materials. s. 35-40. International Council for Research and Innovation in Building and Construction.

Hanssen, Ole Jørgen; Rukke, Elling-Olav; Saugen, Bernt; Kolstad, Jens; Hafrom, Pål; Von Krogh, Lars; Raadal, Hanne Lerche; Rønning, Anne; Wigum, Kristin Støren (2007). The environmental effectiveness of the beverage sector in Norway in a factor 10 perspective. The International Journal of Life Cycle Assessment. Vol. 12.
https://doi.org/10.1065/lca2007.05.329Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig