English version
Kristin Buvik Sivertsen

Kristin Buvik Sivertsen

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Sivertsen, Kristin Buvik (2021). Følsomme lesninger. Affektteori og litteraturundervisning i Fagfornyelsen. 11 s. Nordlit.
https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/articlPublikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig