English version
Laura Maria Führer

Laura Maria Führer

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Führer, Laura Maria (2021). ‘The Social Meaning of Skin Color’: Interrogating the Interrelation of Phenotype/Race and Nation in Norway. 251 s. Universitetet i Oslo.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-91570Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig