English version
Laura Maria Führer

Laura Maria Führer

Vitenskapelige publikasjoner

Führer, Laura Maria (2022). Hverdagsrasisme. Døving, Cora Alexa (Red.). Rasisme : Fenomenet, forskningen, erfaringene. s. 349-362. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig