English version
Linda Michelle Bailey

Linda Michelle Bailey

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bailey, Linda; Steindal, Simen Alexander; Dihle, Alfhild (2019). Uhøflighet på operasjonsstua – anestesisykepleieres erfaringer. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing .
https://www.alnsf.no/inspira/2019/212-inspira-2019...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig