English version
Magnhild Rød Michalsen

Magnhild Rød Michalsen

Kort om

Underviser i:

- Tolking, ledsaging og beskrivelse for personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse

- Tolking mellom norsk tegnspråk og norsk talespråk

- Tolketeori og tolkeetikk

Holder på med master i anvendt språkvitenskap som heter Språk og kommunikasjon i profesjoner ved NTNU. 

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Moxness, Anne Grete; Michalsen, Magnhild Rød (2024). Analytiske begreper i en studie av tolkemediert interaksjon. De norske interaksjonsdagene.

Michalsen, Magnhild Rød ; Henrud, Hilde (2023). Talespråkstolker og tegnspråktolker - reparerer vi likt? Podkastepisode om reparasjon i tolkede samtaler.

Michalsen, Magnhild Rød ; Henrud, Hilde (2023). Hæ - hva refererte du til utenfor skjermen nå? Podkastepisode om fjerntolking.

Michalsen, Magnhild Rød ; Henrud, Hilde (2023). Oi! Kan jeg miste jobben? Vi snakker om Tolkeloven. Podkastepisode om Tolkeloven.

Michalsen, Magnhild Rød ; Henrud, Hilde (2023). Tolkesamarbeid. Podkastepisode om samarbeidet mellom to tolker på et oppdrag.

Michalsen, Magnhild Rød ; Henrud, Hilde (2023). Tolkerollen - kommer vi noen gang i mål? Podkastepisode om Tolkerolle.

Michalsen, Magnhild Rød ; Henrud, Hilde (2023). Eier vi vår egen profesjon? Podkastepisode om profesjonsutvikling - tolkeprofesjonen.

Michalsen, Magnhild Rød ; Henrud, Hilde (2023). Tolkepodden - episode om tolking fra norsk talespråk til norsk tegnspråk.

Michalsen, Magnhild Rød ; Henrud, Hilde (2023). Tolkepodden - episode om tolking fra norsk tegnspråk til norsk talespråk.

Moxness, Anne Grete; Michalsen, Magnhild Rød (2023). Kommunikative prosjekt som inngang for å belyse vilkår for deltakelse. Webinar. AVYO.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig