English version
Marthe Ødegård Olsen

Marthe Ødegård Olsen

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Bø, Vibeke; Olsen, Marthe Ødegård (2021). Praksis i koronaens tid. Veilederseminar OsloMet. OsloMet, tegnspråk og tolking.

Olsen, Marthe Ødegård (2020). Tolkeutdanning via skjerm. Tolkens Dag 2020. Hilde Haualand, Randi Havnen, Marthe Ødegård Olsen.

Olsen, Marthe Ødegård (2019). Å høre etter noe mer. Tolkens Dag på OsloMet. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Olsen, Marthe Ødegård (2019). Å høre etter noe mer - visualisering av instrumental musikk i en tegnspråktolks perspektiv. Oversatte dager 2019. Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Olsen, Marthe Ødegård (2018). Music and sign language interpreting. Music, media and (dis)ability. Áine Mangaoang .

Olsen, Marthe Ødegård (2017). «Å høre etter noe mer»: visualisering av instrumental musikk - i en tegnspråktolks perspektiv. 109 s. Institutt for lingvistiske og nordiske studier,.

Johansen, Ivar Christian; Olsen, Marthe Ødegård (2016). Å.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig