English version
Martin Marciuch

Martin Marciuch

Kort om

Mastergrad i idéhistorie fra Universitetet i Oslo. Faglige interesser spenner fra eldre til nyere historie, med særlig fokus på blant annet dannelsesidealer, kunnskapsforståelse og epistemologi. Jeg skriver en avhandling om lærerutdanningen i Norge fra 1800- til 1930-tallet.

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Marciuch, Martin (2023). Pedagogiske brytninger i mellomkrigstidens lærerutdanning: sekularisering, vitenskapeliggjøring, akademisering – frigjøring?. Mausethagen, Sølvi; Bøyum, Steinar; Caspersen, Joakim; Prøitz, Tine Sophie; Thue, Fredrik (Red.). En forskningsbasert skole? Forskningens plass i lærerutdanning og skole. s. 237-271. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215065540-23-12Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig