English version
Martin Marciuch

Martin Marciuch

Kort om

Mastergrad i idéhistorie fra Universitetet i Oslo. Faglige interesser spenner fra eldre til nyere historie, med særlig fokus på blant annet dannelsesidealer, kunnskapsforståelse og epistemologi. Jeg skriver en avhandling om lærerutdanningen i Norge fra 1900 til i dag.

Forskningsprosjekter