English version
Mona Dahl

Mona Dahl

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bonsaksen, Tore ; Kvarsnes, Hildegunn; Dahl, Mona (2016). Who wants to go to occupational therapy school? Characteristics of Norwegian occupational therapy students. 7 s. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. Vol. 23.
https://doi.org/10.3109/11038128.2015.1105293Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig