English version
Norhild Joleik

Norhild Joleik

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Helstad, Kristin ; Joleik, Norhild ; Klavenes, Eileen Holm (2019). Faglederrollen i videregående skole - fra vaktmester til skoleutvikler. Helstad, Kristin; Mausethagen, Sølvi (Red.). Nye lærer- og lederroller i skolen. s. 145-163. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig