English version
Per Ola Rønning

Per Ola Rønning

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Analytisk kjemi   Fysikalsk kjemi

Emner

Massespektrometri   Kromatografiske metoder   Sensorteknologi   Bioanalyse   Analytisk kjemi   Kjemisk separasjonsteknologi   Metabolomikk

Forskningsprosjekter

  • MaxBiogas-prosjektet

    OsloMet og Veas samarbeider om å utvikle digitale teknologier som kan gjøre biogassproduksjon mer energieffektiv og minimere miljøpåvirkningen, og øke digital kompetanse i vannbransjen i Norge.

Vitenskapelige publikasjoner

Skogvold, Hanne Bendiksen ; Wilson, Steven Ray Haakon; Rønning, Per Ola ; Ferrante, Linda; Opdal, Siri Hauge; Rognum, Torleiv Ole; Rootwelt, Helge; Elgstøen, Katja B. Prestø (2023). A global metabolomics minefield: Confounding effects of preanalytical factors when studying rare disorders. 11 s. Analytical Science Advances (ASA). Vol. 4.
https://doi.org/10.1002/ansa.202300010

Meling, Vanessa Andrea; Berge, Kjetil; Knudsen, David Lausten; Rønning, Per Ola ; Brede, Cato (2022). Monitoring Farmed Fish Welfare by Measurement of Cortisol as a Stress Marker in Fish Feces by Liquid Chromatography Coupled with Tandem Mass Spectrometry. 12 s. Molecules. Vol. 27.
https://doi.org/10.3390/molecules27082481

Elkolali, Moustafa; Parreiras Nogueira, Liebert; Rønning, Per Ola ; Alcocer, Alex (2022). Void Content Determination of Carbon Fiber Reinforced Polymers: A Comparison between Destructive and Non-Destructive Methods. 16 s. Polymers. Vol. 14.
https://doi.org/10.3390/polym14061212

Skogvold, Hanne Bendiksen ; Mørk Sandås, Elise; Østeby, Anja; Løkken, Camilla; Rootwelt, Helge; Rønning, Per Ola ; Wilson, Steven Ray Haakon; Elgstøen, Katja B. Prestø (2021). Bridging the Polar and Hydrophobic Metabolome in Single-Run Untargeted Liquid Chromatography-Mass Spectrometry Dried Blood Spot Metabolomics for Clinical Purposes. Journal of Proteome Research. Vol. 20.
https://doi.org/10.1021/acs.jproteome.1c00326

Norum, Martin; Risvang, Linn; Bjørnsen, Thomas; Dimitriou, Lygeri; Rønning, Per Ola ; Bjørgen, Morten ; Raastad, Truls (2020). Caffeine Increases Strength and Power Performance in Resistance-trained Females During Early Follicular Phase. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. Vol. 30.
https://doi.org/10.1111/sms.13776

Rolfsen, Christian Nordahl ; Rønning, Per Ola ; Bull, Jack Lie; Chițonu, Gabriela Cristina (2020). A study into prevention of antibiotics resistance through enhanced building infrastructure design and management strategies. 6 s. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 789.
https://doi.org/10.1088/1757-899X/789/1/012055

Andersen, Jorunn Marie ; Rønning, Per Ola ; Herning, Hilde; Davidsen Bekken, Siri; Haugen, Trine B. ; Witczak, Oliwia (2016). Fatty acid composition of spermatozoa is associated with BMI and with semen quality. Andrology. Vol. 4.
https://doi.org/10.1111/andr.12227

Tveiten, Dag; Finvold, Adrian; Andersson, Marthe; Elgstøen, Katja B. Prestø; Rønning, Per Ola ; Reichelt, Karl Ludvig (2015). Exorphin Peptides in Urine with HPLC-MS/MS Detection. International Journal of Innovative Engineering and Technology. Vol. 2.

Svelle, Stian; Rønning, Per Ola ; Ronning, PO; Olsbye, Unni; Kolboe, Stein (2005). Kinetic studies of zeolite-catalyzed methylation reactions. Part 2. Co-reaction of [C-12]propene or [C-12]n-butene and [C-13]methanol. Journal of Catalysis. Vol. 234.

Svelle, Stian; Rønning, Per Ola ; Kolboe, Stein (2004). Kinetic studies of zeolite-catalyzed methylation reactions. 1. Coreaction of [12C]ethene and [13C)methanol. Journal of Catalysis. Vol. 224.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig