English version
Reidun Samuelsen

Reidun Samuelsen

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Samuelsen, Reidun ; Kalsnes, Bente ; Steensen, Steen (2023). The Relevance of Technology to Information Verification: Insights from Norwegian Journalism During a National Election. 19 s. Journalism Practice.
https://doi.org/10.1080/17512786.2023.2280676

Samuelsen, Reidun (2023). Farlige ord: De hemmelige tjenestenes forståelse av desinformasjon som en samfunnstrussel. Norsk Medietidsskrift. Vol. 30.
https://doi.org/10.18261/nmt.30.2.3Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig