English version
Reidun Samuelsen

Reidun Samuelsen

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Samuelsen, Reidun (2023). Farlige ord: De hemmelige tjenestenes forståelse av desinformasjon som en samfunnstrussel. Norsk Medietidsskrift . Vol. 30.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig