English version
Steen Ory Bendtzen

Steen Ory Bendtzen

Kort om

Jeg er utdannet designhistoriker og har arbeidet bl annet ved Kunstindustrimuseet i Oslo og i KORO. Jeg har undervist i designhistorie og designteori siden år 2010. Fra samme år har jeg vært vitenskapelig internasjonal koordinator.

Publikasjoner og forskningsresultater

Fagbøker⁄lærebøker

Bendtzen, Steen Ory ; Pia, Henriksen (2017). Department of produktdesign - Institutt for produkdesign: 1917-2017. ISBN: 978-82-8364-058-8. 293 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/boklans

Yvenes, Marianne; Gaustad, Randi; Borges, Grethe; Bendtzen, Steen Ory (2008). Et PLUS i norsk designhistorie. Brukskunstorganisasjonene PLUS 1958-1978. 140 s. Nasjonalmuseet.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig