English version
Susanna Calvert

Susanna Calvert

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Abad Colom, Maria ; Calvert, Susanna (2023). Simulation and VR-technology in PSI training: the ERGOTOLK-VR project at OsloMet. Nordic Seminar of Interpreter Trainers 2023. University of Copenhagen, DACTI, Tolkesamfundet.

Abad Colom, Maria ; Calvert, Susanna (2023). ERGOTOLK-VR: Et prosjekt om bruk av VR-basert simulering som undervisningsmetode for fremtidige tolker og tolkebrukere. Nordic VR forum. Hamarregionen & VRINN.

Abad Colom, Maria ; Calvert, Susanna (2022). Interpreting skills training in a semi-online BA: a walk through OsloMet’s technical and digital solutions. 11th Nordic Seminar NORDIC2022. Tampere University & Tampere Adult Education Training Centre (TAKK).Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig