English version
Therese Sefton

Therese Sefton

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Offentlig og privat administrasjon   Sammenlignende politikk   Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Forholdet mellom stat og kommuner   Pandemi   Samfunnssikkerhet og krisehåndtering   Stat, byråkrati   Kriser   Koronapandemi   Koordinering   Proporsjonalitet

Regioner

Norden

Land

Danmark   Finland   Færøyene   Grønland   Island   Norge   Sverige

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Sefton, Therese (2022). Problems of coordination across institutional and territorial boundaries: A study of Nordic municipal responses to the Covid-19 pandemic. Brown bag Nordregio. Nordregio. www.polygov.org

--.

--.

--.

--.

--.

--.

--.

--.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig