English version
Vera Østensen

Vera Østensen

Kort om

Programleder for OsloMets forskertalent program, koordinator for OsloMets satsning på fremragende forskningsmiljøer, CRE
Arbeider med forskningsinitiativer fra EU og større initiativer fra Forskningsrådet, påvirkningsarbeid nasjonalt og internasjonalt

Administrative arbeidsområder

Forskningspolitikk   Forskningsstrategi   Karriereutvikling   Finansiering

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Berg, Arild ; Østensen, Vera (2021). Kreativt Europa og Horisont Europa. Craft Hub – et europeisk nettbibliotek om kreativitet, i sesjon: Kreativt Europa, Erasmus+ og Horisont Europa. Samarbeid mellom OsloMet, Høgskolen på Vestlandet, Norsk kulturråd, Norges forskningsråd og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Kultur over grenser. Norsk kulturforum.
https://www.noku.no/arrangement/kultur-over-grense

Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne; Østensen, Vera (2010). Forelesningserie fra Psykologiens dag 30. oktober 2009, UiO: Nora Sveaass ( 30 min) Migrasjon, psykologi og forandring. Store ord og vanskelige spørsmål.

Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne; Østensen, Vera (2010). 100 års jubileumsmarkering ved Psykologisk Institutt, UiO 30. oktober 2009: Karl-Halvor Teigen(30 minutt)Sjelen i laboratoriet: ”Da den nye psykologien kom til Kristiania".

Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne; Østensen, Vera (2010). Forelesningserie fra Psykologiens dag 2009, UiO: Annika Melinder May(30 min) I have your attention please? Om felles oppmerksomhet.

Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne; Østensen, Vera ; Boman, Arild (2010). Forelesningserie fra Psykologiens dag 2009, UiO: Bruno Laeng: Å se farger som ikke finnes: Synestesi og hjernen ( 25 min).

Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne; Østensen, Vera (2010). Forelesningserie fra Psykologiens dag 30. oktober 2009, UiO1)Jon Martin Sundet (30 min)Registerforskning. Fordeler og ulemper 2)Ingela Lundin Kvalem (30 min)"Alle jenter streber etter det de ikke har. Ingen jenter erfornøyde med seg selv". Om kroppsideal og kroppsbilde.

Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne; Østensen, Vera (2010). Forelesningserie fra Psykologiens dag 2009, UiO:Hanne Oddli Hvorfor virker psykoterapi? (30 min).

Østensen, Vera ; Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne; Boman, Arild (2009). Psykologiens dag ved UiO. Del 1: Migrasjon - vår tids store utfordring. - Foredrag av Nora Sveaass.- Formidlingsprosjekt: Vera Østensen, arr.koordinator; Arve Nordland, Yvonne Pettrem, produksjon; Arild Boman sendekoordinator;.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig