English version
Vera Østensen

Vera Østensen

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne; Østensen, Vera (2010). Forelesningserie fra Psykologiens dag 30. oktober 2009, UiO: Nora Sveaass ( 30 min) Migrasjon, psykologi og forandring. Store ord og vanskelige spørsmål.

Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne; Østensen, Vera (2010). 100 års jubileumsmarkering ved Psykologisk Institutt, UiO 30. oktober 2009: Karl-Halvor Teigen(30 minutt)Sjelen i laboratoriet: ”Da den nye psykologien kom til Kristiania".

Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne; Østensen, Vera (2010). Forelesningserie fra Psykologiens dag 2009, UiO: Annika Melinder May(30 min) I have your attention please? Om felles oppmerksomhet.

Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne; Østensen, Vera; Boman, Arild (2010). Forelesningserie fra Psykologiens dag 2009, UiO: Bruno Laeng: Å se farger som ikke finnes: Synestesi og hjernen ( 25 min).

Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne; Østensen, Vera (2010). Forelesningserie fra Psykologiens dag 30. oktober 2009, UiO1)Jon Martin Sundet (30 min)Registerforskning. Fordeler og ulemper 2)Ingela Lundin Kvalem (30 min)"Alle jenter streber etter det de ikke har. Ingen jenter erfornøyde med seg selv". Om kroppsideal og kroppsbilde.

Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne; Østensen, Vera (2010). Forelesningserie fra Psykologiens dag 2009, UiO:Hanne Oddli Hvorfor virker psykoterapi? (30 min).

Østensen, Vera; Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne; Boman, Arild (2009). Psykologiens dag ved UiO. Del 1: Migrasjon - vår tids store utfordring. - Foredrag av Nora Sveaass.- Formidlingsprosjekt: Vera Østensen, arr.koordinator; Arve Nordland, Yvonne Pettrem, produksjon; Arild Boman sendekoordinator;.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig