English version
Forside bilde med OsloMet logo på bygget Pilestredet 32

Stipendiat innen ernæring

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Arbeidsområde

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, er det ledig en åremålsstilling som stipendiat innen fagområdet ernæring. Stillingen har en varighet på tre år og ønsket oppstart er 01.01.2025.

Ph.d.-stipendiaten vil være tilknyttet prosjektet «Long-term registration of individual blood glucose response to diet and lifestyle: an artificial intelligence approach for blood glucose prediction», og forskningsgruppen samfunnsernæring. Ph.d.-stipendiaten vil være tilknyttet fagmiljøet som forsker på kosthold og metabolsk regulering. I tillegg vil Ph.d.-stipendiaten være tilknyttet fagmiljøet innen maskinlæring på SimulaMet og ved Fakultet for teknologi, kunst og design på OsloMet.

Usunt kosthold er en av de viktigste årsakene til utvikling av kardiometabolske sykdommer, som hjerte- og karsykdommer og diabetes type 2. For bedre å forstå hvordan vi kan forebygge disse kardiometabolske sykdommene trenger vi mer kunnskap om individuell respons på kosthold og livsstil. Fremskritt innen dette feltet avhenger av kontinuerlige individuelle biologiske målinger og kunstig intelligens for å oversette store datasett til relevant og nyttig kunnskap. Dette kan igjen hjelpe oss i utviklingen av skreddersydd forebygging av kostholds- og livsstilsrelaterte sykdommer. I dette prosjektet skal vi undersøke individuell blodsukkerrespons ved å kombinere repeterte målinger fra to grupper av individer med forskjellig risiko for sykdom, ved hjelp av forskjellige metoder innen maskinlæring.

Som stipendiat ved OsloMet har du mulighet til å søke om stipend for lengre forskningsopphold i utlandet.

Kvalifikasjonskrav og villkår

Generelle kriterier for ansettelse som stipendiat fremgår av forskriften (Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat - Lovdata).

Det vil være en fordel om du har

Personlige egenskaper 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, tilsvarende kroner 532 200 per år som startlønn.

Søknadsprosess 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «søk stillingen». 

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter: 

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette. 

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Søknadsfrist:    11.08.2024Ref:                   24/19766

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram