!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Forside bilde med OsloMet logo på bygget Pilestredet 32

Stipendiat innen fagområdet fysioterapi/muskelskjeletthelse

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Stipendiat innen fagområdet fysioterapi/muskelskjeletthelse

Ved Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi er det ledig en åremålsstilling som stipendiat innen fagområdet fysioterapi/muskelskjeletthelse. Arbeidssted vil være Campus Pilestredet ved Bislet i Oslo.Stipendiatperioden er på fire år i 100% stilling, med 25% undervisningsplikt.Det er utstrakt forskningsvirksomhet på instituttet. Fakultet for helsevitenskap har to ph.d.-programmer, og den aktuelle kandidaten vil bli tilknyttet doktorgradsstudiet i helsevitenskap.Opptak til doktorgradsstudiet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. Ønsket tiltredelse er 1. oktober 2024.

Les mer om fakultetet og instituttet og våre forskergrupper

Arbeidsområde 

Stillingen er opprettet for å gjennomføre prosjektet «Towards personalised health care for low back pain. A qualitative study of physiotherapy follow-up for patients not eligible for spine surgery». Formålet med studien er å forbedre kunnskapen om hvordan fysioterapeuter, i dialog med pasientene, kan ta evidensbaserte beslutninger for behandling og oppfølging av pasienter med ryggplager som er vurdert som ikke aktuelle for kirurgisk behandling. Studien vil også forbedre kunnskapen om den biopsykososiale situasjonen til denne pasientgruppen. Tre kvalitative metoder vil bli anvendt: observasjon av kliniske møter, pasientintervjuer og fokusgruppeintervjuer med fysioterapeuter. Prosjektet er finansiert av Fond for etter- og videreutdanning for fysioterapeuter.Den som ansettes vil bli tilknyttet Senter for intelligent muskelskjeletthelse (CIM), prosjekt AID-Spine og forskergruppen (Re)habilitering – individ, tjenester og samfunn.Ved Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi er det omtrent 30 doktorgradsstipendiater som utgjør et ungt og vitalt fagfellesskap.Undervisningsoppgaver vil være tilknyttet masterspesialiseringene i muskelskjeletthelse og i rehabilitering og habilitering, men det kan og bli aktuelt å bidra inn på instituttets bachelorutdanninger.

Kvalifikasjonskrav

Ønsket kompetanse

Vilkår

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi tilbyr deg

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 Stipendiat i lønnstrinn 54, kr. 532.200,-.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen».

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt: 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram