Tre stykker tegnspråktolker i NRK-dagserevyen studio.

Tegnspråkstudier

Det er et stort behov for tegnspråkkompetanse i skole og barnehage. Ved OsloMet finner du studietilbud for nybegynnere, lærere som underviser i norsk tegnspråk og lærere som ønsker å ta en masterutdanning.

Det er et stort behov for tegnspråkkompetanse i skole og barnehage. Ved OsloMet finner du studietilbud for nybegynnere, lærere som underviser i norsk tegnspråk og lærere som ønsker å ta en masterutdanning.

Norsk tegnspråk 1 for 1.-13. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Videreutdanningen i norsk tegnspråk er for lærere som ønsker økt kompetanse og kunnskap i å tilrettelegge for god, systematisk og tilpasset opplæring i faget. Studiet er for lærere som er selvstendige språkbrukere i norsk tegnspråk og er omfattet av Utdanningsdirektoratets stipend- eller vikarordning. 

På studiet vil du tilegne deg inngående kunnskap for å observere, forstå, analysere, vurdere og utvikle undervisning i og på tegnspråk, samt å utvikle kompetanse i ulike og aktuelle arbeids- og læringsformer i tegnspråkfaget og andre fag som undervises på tegnspråk. Tilbudet gjennomføres i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og NTNU. 
Søknadsfrist 1. mars til Utdanningsdirektoratet (udir.no).

Vikar- og stipendordning for lærere

Lærere kan få stipend- eller vikarordning fra Utdanningsdirektoratet (udir.no) for å ta studiepoengsgivende videreutdanninger, som årsstudiet i tegnspråk, norsk tegnspråk 1.-13. trinn og master i skolerettet utdanningsvitenskap med fagfordypning i tegnspråk.
Dersom du søker på tilbud utenom studiekatalogen som årsstudiet i tegnspråk eller master i skolerettet utdanningsvitenskap med fagfordypning i tegnspråk, må du:

Videreutdanningen kan inngå i en mastergrad, men læreren kan kun søke finansiering for ett studieår av gangen. Hvis studiet varer lenger enn ett år, må læreren altså søke finansiering flere ganger.

En mann og en kvinne sitter overfor hverandre i et lyst rom med vinduer. Begge viser tegnspråktegn med hendene. Kvinnen smiler bredt.
Vil du videreutvikle deg som lærer i tegnspråk?

Har du grunnskolelærerutdanning og tegnspråkkompetanse og ønsker å kunne videreutvikle deg som lærer i og på norsk tegnspråk?