Siluetten av mennesker som går med tunge setter på ryggen

NIBR forsker på de store flyktningstrømmene i Europa

Forskere ved NIBR har blitt tildelt et nytt, omfattende prosjekt som skal sammenligne de store flyktningankomstene i 2015-2016 og 2022-2023 i Norge og Europa.

– Skal vi lykkes med bosetting og integrering av de ukrainske flyktningene som nå kommer, må vi lære av både andre lands erfaringer og tidligere flyktningkriser. Derfor er dette et viktig prosjekt, ikke bare for NIBR, men også for samfunnet, sier Geir Heierstad, direktør ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR på OsloMet.

Mange antakelser

Migrasjonsforskere fra NIBR har fått i oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi å kartlegge og sammenligne både tilstrømninger, mottak og integrering av flyktninger i ulike europeiske land.

De skal blant annet svare på:

– Det er spørsmål som det florerer mange antakelser om, og som jeg derfor gleder meg veldig til å finne faktiske svar på, sier prosjektleder Vilde Hernes, seniorforsker ved NIBR.

Unikt europeisk team 

Hernes har satt sammen et unikt forskningsteam bestående av europeiske migrasjonsforskere.

I tillegg til fem kollegaer fra NIBR, har hun også med seg to forskere fra German Center for Integration and Migration Research i Tyskland, to fra University of Eastern Finland og tre fra University College London i England. I tillegg er Hernes i gang med å finne ytterligere to europeiske partnere.

Målet er å få frem forskjeller og likheter i flere europeiske myndigheters respons på de høye flyktningetilstrømningene Europa så i 2015-2016 og 2022-2023. 

Hva kan Norge lære?

I tillegg skal forskerne identifisere og vurdere læringspunkter for norsk kontekst. Særlig det siste er viktig for IMDi.

«NIBR legger vekt på at kartleggingen og de komparative analysene ikke bare skal identifisere alternative tiltak og løsninger i de ulike landene, men også inneholde en vurdering av hvorvidt disse tiltakene og løsningene har overføringsverdi med tanke på norske forhold», skriver IMDI i sin vurdering av hvorfor NIBR vant oppdraget.

Prosjektet er omfattende og skal gjennomføres på svært kort tid. Hernes og teamet hennes leverer endelig rapport i løpet av året.

Hernes har gjennomført flere internasjonale komparative forskningsprosjekter om bosetting- og integreringspolitikk. Hun har doktorgrad i statsvitenskap, og har jobbet med flere ulike prosjekter om bosetting av flyktninger, utvikling av innvandrings- og integreringspolitikk under flyktningkrisen i 2015/2016, samt organisering av innvandrings- og integreringsforvaltningen på statlig nivå i ulike land.

Om prosjektet

Kontakt

Laster inn ...

Flere forskningsnyheter fra NIBR

Ukrainske flyktninger er usikre på om de vil tilbake

Ukrainske flyktninger er stort sett veldig fornøyd med mottakelsen i Norge, og mange ser for seg å bli værende.

Jente som holder opp egenlaget ukrainsk flagg
Hvem i Skandinavia er best på å få flyktninger i jobb?

Sverige seiler opp på nivå med Norge i en ny rapport om integrering av flyktninger i arbeidsmarkedet i Skandinavia.

En mann jobber foran pcen på kontoret.
OsloMet leder an i Ukrainaforskningen

Etter at Russland gikk til fullskala krig mot Ukraina i februar, har et av landets viktigste miljøer for Ukrainaforskning bidratt med kunnskap om krigens virkninger og konsekvenser.

Bilde av en utbombet bygning på Karazin Kharkiv University.
Publisert: 21.03.2023 | Tone C. S. Thorgrimsen