Oversiktsbilete av Oslo sett frå sør innover mot Bjørvika og Barcode.

Les nyaste Tidsskrift for bustadforsking og NJUS

Endeleg er NIBRs forskarar ute med nye utgåver av både Tidsskrift for bustadforsking og Nordic Journal of Urban Studies (NJUS).

Tidsskrift for bustadforsking har stor breidd i tema, men denne utgåva har eit særleg blikk retta mot konsekvensane av dyrtida som pregar samfunnet om dagen.

– Mange av bidraga i denne utgåva ser på bustadsosiale utfordringar i kjølvatnet av ein inflasjonsauke vi ikkje har opplevd sidan slutten av 80-talet, seier Kim Christian Astrup, redaktør for tidsskriftet og bustadforskar på NIBR.

Forsterkar bustadsosiale utfordringar

Astrup forklarer at den høge inflasjonen rammar særleg låginntektsgrupper og vil dermed kunne bidra til å forsterke dei bustadsosiale utfordringane.

– Dei som tener minst, bruker ein mykje større del av inntekta på mat og straum, og sjølv om inntekta deira aukar noko, blir justert ho ikkje nok til å utlikne verknaden av inflasjonen. Fleire opplever derfor ein ytterlegare reduksjon i kjøpekrafta, seier han.

Tidsskrift for bustadforsking blir gitt ut av Universitetsforlaget og kan lesast gratis på nett (idunn.no).

Urbant blikande på bustad og kommune

NJUS kan i denne utgåva skilte med fire artiklar, ei bokmelding og ein kommentar. Også her er det stor breidd i tema. Artiklane tek for seg bustadsituasjonar i Sverige, forstader i Helsingfors og sosial berekraft i kommunalt planarbeid.

NIBR-forskar Mikkel Berg-Nordlies bok om urbane framtider for Sápmi får også gode meldingar.

– An Urban Future for Sápmi? byrjar å fylle eit tomrom i studiar av omsyn til urfolk i storbyar, og dessutan kunnskap om urbanitet og urbanisering, skriv meldarane.

Kommentaren til denne utgåva utforskar den omgåande augneblinken i urbanismen: Korleis opplevast nærværet og kva er dets urbane eigenskapar?

Det blir frukostseminar for å markere lanseringa 10. oktober kl. 08:30 - 09.30 på Teams – lenkje til arrangementet finn du her (teams.microsoft.com).

NJUS er også gitt ut av Universitetsforlaget og kan lesast gratis på nett (idunn.no).

God lesnad!

Kontakt

Laster inn ...

Relaterte sider

Tidsskrift for bustadforsking

Vårt tidsskrift for bustadforsking er eit tverrfagleg, vitskapleg tidsskrift som omhandlar alle sider ved bustadfeltet i Noreg, hovudsakleg marknad, politikk, sosiale forhold, bumiljø og nabolag.

Utsnitt frå omslag Tidsskrift for bustadforsking.
Nordic Journal of Urban Studies

Eit tverrfagleg nordisk tidsskrift for byforsking. Tidsskriftet er Open Access, og vil komme ut med to utgåver i året.

Utsnitt av bygate i Oslo biletet viser personar som går i gata, spegla i ei vindaugerute
Bybloggen

Bybloggen er ein fagblogg om byar, stad, styring og samfunnsutvikling.

Bybloggen
Publisert: 28.09.2023 | Kristin Horn Talgø