Kvinnelig lærer ved tavle i klasserom i undervisningsituasjon. I forgrunn bakhodet til seks studenter sittende ved pulter.

Nytt videreutdanningstilbud for lærere i fransk, spansk og tysk

Det er opprettet et nytt videreutdanningstilbud for lærere i fransk, spansk og tysk på 8. – 10. trinn med oppstart sommer/høst 2021. Underviser du allerede i et av disse språkene i dag? Eller ønsker du å videreutdanne deg til å bli fremmedspråklærer? Da bør du benytte deg av denne sjansen.

Studiet tilbyr intensiv språkopplæring i utlandet og er opprettet i tett samarbeid med høgskoler og universitet i Frankrike, Spania og Tyskland. Studiet er en kombinasjon av både samlinger i Oslo og samlinger i utlandet, i tillegg til nettbaserte aktiviteter og undervisning.

Øk egen språkkompetanse

Målet er å øke lærerens egen språkkompetanse, gi oppdatert kunnskap og nyttige ferdigheter til det praktiske arbeidet med språk i klasserommet. Deltakerne får tett oppfølging, mulighet til å praktiskere språket der det snakkes, prøve ut undervisningsopplegg på egen skole og reflektere sammen med andre. 

Arbeidsspråket på studiet vil være hovedsakelig være på det fremmedspråket lærerne tar videreutdanning i, med engelsk som støttespråk. Studiet går over ett år og består av to emner à 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne.

To studieopphold underveis

Det er lagt opp til to studieopphold i utlandet i løpet av studiet. Den første uka er i løpet av sommer/høst 2021 og den andre er i februar/ 2022. Turene går til våre samarbeidspartnere i Caen, Valencia og Freiburg. 

Viktige søknadsfrister

Søknadsfrist til selve studiet på OsloMet er 1. mars 2021.
Lærere ansatt i skolen kan søke støtte via Utdanningsdirektoratets KFK-ordning (udir.no)

Lærere som er ansatt i Oslo kommune kan søke om et kommunalt stipend til videreutdanning for dette studiet. Stipendet er på kr. 116 000, og rektor søker på vegne av læreren.

Fransk 1

OsloMet tilbyr 30 stp. i fransk 1, i samarbeid med Université de Caen Normandie. Studiet retter seg primært mot lærere på ungdomstrinnet og forutsetter et språklig nivå tilsvarende fransk minimum på nivå A2, eller å ha bestått fransk på nivå 2 i videregående opplæring.

Studiestart: 21. juni 2021.

Tidspunkt for studieopphold i Frankrike:
21. til 25. juni 2021: En uke intensivt språkkurs i Caen.
23. februar til 1. mars 2022: En uke studieopphold til Caen.

Spansk 2

OsloMet tilbyr 30 stp. i spansk 2, i samarbeid med Universidad de Valencia. Studiet retter seg primært mot lærere i spansk på ungdomstrinnet og forutsetter minimum 30 stp. i spansk eller tilsvarende.

Studiestart: 26. juli 2021.

Tidspunkt for studieopphold i Spania:
26. til 30. juli 2021: En uke intensivt språkkurs i Valencia.
23. februar til 1. mars 2022: En uke studieopphold til Valencia.

Tysk 1

OsloMet tilbyr 30 stp. i tysk 1, i samarbeid med Pädagogische Hochschule Freiburg. Dette studiet retter seg primært mot lærere på ungdomstrinnet og forutsetter et språklig nivå på minimum A2, eller å ha bestått tysk på nivå 2 i videregående opplæring. 

Studiestart: 26. august 2021, nettbasert studiestart.

Tidspunkt for studieopphold i Tyskland:
6. til 12. oktober 2021: En uke intensivt språkkurs i Freiburg.
23. februar til 1. mars 2022: En uke studieopphold til Freiburg.

Studietilbudet skulle vært igangsatt høsten 2020, men ble utsatt et år på grunn av koronapandemien. All undervisning studieåret 2021-22 vil følge de til enhver tid gjeldende smittevernregler, og opphold i utlandet vil kun bli gjennomført dersom dette er forsvarlig med tanke på smittesituasjonen.

Informasjonsvideo om studietilbudet ved Pädagogische Hochschule Freiburg (oc-media.ph-freiburg.de).

Mer informasjon om studiet vil bli publisert på OsloMets nettsider - følg med på studieoversikten.

Kontakt

    Laster inn ...

     

    Publisert: 18.12.19 | Ida Viksveen Larsen