Videreutdanningstilbud for lærere i fransk, spansk og tysk

Videreutdanningstilbud for lærere i fransk, spansk og tysk på 8. – 10. trinn ble tilbudt første gang sommeren/høsten 2021. Underviser du allerede i et av disse språkene i dag? Eller ønsker du å videreutdanne deg til å bli fremmedspråklærer? Da bør du benytte deg av denne sjansen.

Studiet tilbyr intensiv språkopplæring i utlandet og er opprettet i tett samarbeid med høgskoler og universitet i Frankrike, Spania og Tyskland. Studiet er en kombinasjon av både samlinger i Oslo og samlinger i utlandet, i tillegg til nettbaserte aktiviteter og undervisning.

Øk egen språkkompetanse

Målet er å øke lærerens egen språkkompetanse, gi oppdatert kunnskap og nyttige ferdigheter til det praktiske arbeidet med språk i klasserommet. Deltakerne får tett oppfølging, mulighet til å praktiskere språket der det snakkes, prøve ut undervisningsopplegg på egen skole og reflektere sammen med andre. 

Arbeidsspråket på studiet vil hovedsakelig være på det fremmedspråket lærerne tar videreutdanning i, med engelsk som støttespråk. Studiet går over ett år og består av to emner à 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne.

To studieopphold underveis

Det er lagt opp til to studieopphold i utlandet i løpet av studiet. Den første uka er i løpet av sommer/høst første semester og den andre er i februar andre semester. Turene går til våre samarbeidspartnere i Caen, Valencia og Freiburg. 

Viktige søknadsfrister

Søknadsfrist til selve studiet på OsloMet er 1. mars.
Lærere ansatt i skolen kan søke støtte via Utdanningsdirektoratets KFK-ordning (udir.no)

Lærere som er ansatt i Oslo kommune kan søke om et kommunalt stipend til videreutdanning for dette studiet. Rektor søker på vegne av læreren.

Fransk 1

OsloMet tilbyr 30 stp. i fransk 1, i samarbeid med Université de Caen Normandie. Studiet retter seg primært mot lærere på ungdomstrinnet og forutsetter et språklig nivå tilsvarende fransk minimum på nivå A2, eller å ha bestått fransk på nivå 2 i videregående opplæring.

Mer informasjon om studiet.

Spansk 2

OsloMet tilbyr 30 stp. i spansk 2, i samarbeid med Universidad de Valencia. Studiet retter seg primært mot lærere i spansk på ungdomstrinnet og forutsetter minimum 30 stp. i spansk eller tilsvarende.

Mer informasjon om studiet.

Tysk 1

OsloMet tilbyr 30 stp. i tysk 1, i samarbeid med Pädagogische Hochschule Freiburg. Dette studiet retter seg primært mot lærere på ungdomstrinnet og forutsetter et språklig nivå på minimum A2, eller å ha bestått tysk på nivå 2 i videregående opplæring. 

Informasjonsvideo om studietilbudet ved Pädagogische Hochschule Freiburg (oc-media.ph-freiburg.de).

Mer informasjon om studiet.

Kontakt

Laster inn ...

 

Drømmer du om å undervise i tysk, fransk eller spansk?

Drømmer du om å undervise i tysk, fransk eller spansk?

Nytt utdanningstilbud gjør det mulig å kombinere lærerjobben med en videreutdanning i å bli språklærer.

Studenter går på campus og snakker sammen i sommervær
Publisert: 18.12.2019 | Ida Viksveen Larsen