Portrett av professor Unni Sveen ved OsloMet ute på campus.

Viktig å styrke ergoterapeuters kompetanse

- Studentene bidrar til å styrke fagutvikling og forskning. De er med på å sikre at pasienter mottar kunnskapsbaserte ergoterapitjenester. Det fastslår professor Unni Sveen, som er faglig ansvarlig for masterstudiet i ergoterapi ved OsloMet.

Lovpålagt tjeneste

- I 2020 ble ergoterapi en lovpålagt tjeneste i kommunene. Derfor er det særlig viktig å styrke ergoterapeuters kompetanse og kunnskap, som nå er etterspurt som aldri før, forteller Sveen.

Brukerne av ergoterapitjenester har behov for skreddersydde, helhetlige og målrettete tiltak som gjør det mulig å delta i hverdags- og arbeidsliv, til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjon. Spesialiseringen i ergoterapi ved masterstudiet i helsevitenskap vektlegger hverdagsmestring og hverdagslivet som skal leves gjennom hele livsløpet.

- Vi ønsker at ergoterapeuter skal bidra med kunnskapsbaserte tjenester som møter menneskers behov for aktivitet og deltakelse i hverdagsliv, nærmiljøet og samfunnet, sier professoren.

Mulighet for fordypning

- Intervensjoner kan rettes mot individet, men kan også være rettet mot grupper i befolkningen. Etter masterstudiet vil du være enda bedre rustet til å utvikle og evaluere intervensjoner for å tilrettelegge i barnehage, skole, på arbeidsplasser og i hjemmet. Som student kan du være med på å utvikle faget ved å fordype deg i det feltet hvor du jobber, eller i et felt du er nysgjerrig på å få mer kunnskap om. Du kan også delta i prosjekter som er i gang her ved OsloMet, eller hos våre samarbeidsinstitusjoner, poengterer Sveen.

Fornøyde studenter

- Våre studenter er svært fornøyde med innhold og oppbygning av studiet. Vi som underviser og veileder synes det er inspirerende å møte engasjerte og kunnskapsrike studenter. Alle kommer inn med sine unike erfaringer, enten ferske fra bachelorutdanningen, eller med flere års yrkesliv bak seg. Det skjer mye med studentene gjennom de årene de er på studiet. Vi begeistres stadig over å følge utviklingen og oppleve engasjementet hos studentene. Det er gledelig å se hvilke spennende prosjekter de drar i gang!, smiler professoren.

Nyttig og inspirerende å dele erfaringer

- Studentene setter pris på muligheten til å møte andre ergoterapeuter på studiet, dele erfaringer og sammen fordype seg faglig. De forteller at dette er svært inspirerende og nyttig. Fra første stund arbeider de med temaet de senere vil fordype seg i som en del av masteroppgaven. Det å starte tidlig med forarbeidet, og at hjemmeoppgaver og litteratursøk senere kan inngå i masteroppgaven, er noe studentene setter stor pris på, avslutter professor Unni Sveen.

Publisert: 10.03.2020 | Tekst: Lisebet Skeie Skarpaas