English version

Kvantehubens samarbeid

Vi ønsker at kvantehuben skal være et møtested for industripartnere og andre forskere med en slik interesse.

Dersom du synes dette hører spennende ut eller har en idé, ta kontakt med oss.

Det er mange som har, eller kan ha, interesse av å bruke kvante-informasjonsteknologi. Vi er stolte over samarbeidene vi har etablert og er i ferd med å etablere og håper det blir flere etter hvert.

NordSTAR

Ved OsloMet har vi en sterk gruppe for kunstig intelligens og maskinlæring.

Nordic Center for Sustainable and Trustworthy AI Research (NordSTAR) er et senter tilknyttet OsloMet Artificial Intelligence Lab og forskningsgruppa Applied Artificial Intelligence – med medlemmer langt utover disse gruppene.

Kvante-maskinlæring er et voksende fagfelt i overlappet mellom kvantedatabehandling og kunstig intelligens. Sammen forsker vi på potensialet kvantedatamaskiner har for å forbedre maskinlæringsalgoritmene.

Simula

Ved Simula blir det forsket innen mange områder. Mye av det har med informasjonsteknologi å gjøre.

Et satsingsområde er kvante-programvareutvikling (engelsk, simula.no). Forskere jobber med metoder for å utvikle, teste og optimere programvare skrevet for en kvantedatamaskin.

Vi samarbeider med disse forskerne – blant annet når det gjelder å bruke kvanteinformasjonsteknologi for å løse problemer fra virkeligheten på eksisterende kvantedatamaskiner.

Ruter

Studenter ved kvantehuben har vært involvert i et prosjekt hos Ruter som går ut på å bruke kvante-maskinlæringsmetoder for å modellere passasjertettheten. Prosjektet ser lovende ut: En kvante-tilnærming kan godt vise seg å være fordelaktig i nær framtid.

NTNU

Når IT-studenter skal bli introdusert for kvante-programmering, er det naturlig å spørre seg om de egentlig trenger å vite noe om den bakenforliggende fysikken – kvantefysikken. Det korte svaret er nei.

Men det lange svaret er mer interessant. Sammen med Berit Bungum ved NTNU har vi sett på hvordan masterstudentene våre med IT-bakgrunn oppfatter kvantefysikkens rolle i en kvanteinformasjons-sammenheng.

Adept

Adept er en forskningsgruppe på OsloMet som samler forskere med ulik bakgrunn om et mål å utvikle bedre, smartere helsetjenester. Felles interesser er blant annet kvante-kjemi og kvante-metrologi.

IBM Norge

IBM tilbyr alle tilgang til sine kvantedata-prototyper. Dette er en stor ressurs i undervisningen vår. Dialogen med personer ved IBM Norge har også vært en stor ressurs.

Vi har hatt gleden av å høre Lars Nordbryhn, kvanteambassadør for IBM Norge, fortelle oss om den teknologiske utviklingen. Og vi har en felles interesse for å spre kunnskap om mulighetene som ny kvanteteknologi kan tilby.

Sopra Steria

Interessen for å øke bevisstheten rundt hva kvanteinformasjonsteknologi kan muliggjøre er noe vi også deler med nøkkelpersoner som Andreas Ahlgren i den norske avdelingen av Sopra Steria, en stor europeisk aktør innen konsulentvirksomhet og digital kompetanse.

Om kvantehuben

  • OsloMets kvantehub

    Ny teknologi innen kvante-databehandling er på trappene. Mange har fått med seg at det kan forandre verden. Men langt færre vet hvordan.