Epilepsi, helseveiledning og kvalitetsforbedring i praksis

Videreutdanning

Bistår du mennesker med epilepsi? Studiet er nettbasert og egner seg for deg som jobber innen helse, omsorg, skole eller barnehage. Du lærer om epilepsi og hvordan du kan gi helseveiledning for å fremme egenmestring hos pasienter, elever eller brukere.

 • Studiestart

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bachelorgrad innen helse- eller sosialfaglig utdanning, lærerutdanning eller barnehagelærerutdanning. Søkere kan bli tatt opp på bakgrunn av dokumentert realkompetanse. For å oppfylle kravene til realkompetanse må du ha minimum fem års dokumentert jobberfaring fra tjenester utdanningen retter seg mot. Det er en forutsetning at søkeren har generell studiekompetanse eller relevant fagbrev.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Poenggrense ved forrige opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  215 3475

 • Hva lærer du?

  Målgruppen for utdanningen er ansatte i helse- og omsorgstjenesten, (re)habiliteringstjenesten eller poliklinikk. Utdanningen kan også være aktuell for dem som arbeider innen pedagogisk virksomhet med elever som har epilepsi.

  Studiet innlemmer teoretiske-, praktiske- og holdningsmessige forhold som tar utgangspunkt i personenes totalsituasjon. Videreutdanningen består av to emner:

  • VEKU6000 Epilepsi og helseveiledning (15 stp.) I dette emnet får du innsikt i hvordan det er å leve med epilepsi, og kompetanse på hvordan du kan bidra til økt mestring og livskvalitet. 
  • VEKU6100 Kvalitetsforbedring i praksis innen epilepsiomsorg (15 stp.) Dette emnet gir en innføring i kvalitetsforbedring, innovasjon og endringsarbeid. Det er praktisk rettet og gir erfaring med forbedringsarbeid. Du vil utvikle ferdigheter om systematisk metodebruk, som omfatter teoretisk forankring, datainnsamling, analyse, diskusjon og skriftlig- og muntlig formidling.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  OsloMet har gode digitale plattformer for å tilrettelegge for et utviklende og aktivt læringsmiljø. I en heldigital utdanning er derfor din studieinnsats, individuelt og i grupper, avgjørende for om du oppnår læringsutbytter i utdanningen.

  Eksempler på læringsaktiviteter:

  • Selvstudier
  • Videobaserte forelesninger
  • Case og historiefortellinger
  • Refleksjonsoppgaver
  • Gruppearbeid
  • Skriftlige arbeider
  • Diskusjonsoppgaver
  • Webinar
  • Selvtester
 • Kostnader

  Studieavgift: 10 000 kroner hvert semester. Totalt er studieavgiften 20 000 kroner.

  I tillegg må du betale semesteravgift (student.oslomet.no).

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Faglig kontaktperson

Laster inn ...