Epilepsi, helseveiledning og kvalitetsforbedring i praksis

Videreutdanning

Bistår du mennesker med epilepsi? Studiet er nettbasert og egner seg for deg som jobber innen helse, omsorg, skole eller barnehage. Du lærer om epilepsi og hvordan du kan gi helseveiledning for å fremme egenmestring hos pasienter, elever eller brukere.

 • Studiestart

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på denne videreutdanningen må du ha en av disse:

  • bachelorgrad innen helse- eller sosialfag, lærerutdanning eller barnehagelærerutdanning
  • realkompetanse: generell studiekompetanse eller relevant fagbrev og minimum fem års yrkespraksis fra tjenester utdanningen retter seg mot

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte inn.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 3475.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Hva lærer du?

  Målgruppen for utdanningen er ansatte i helse- og omsorgstjenesten, (re)habiliteringstjenesten eller poliklinikk. Utdanningen kan også være aktuell for dem som arbeider innen pedagogisk virksomhet med elever som har epilepsi.

  Studiet innlemmer teoretiske-, praktiske- og holdningsmessige forhold som tar utgangspunkt i personenes totalsituasjon. Videreutdanningen består av to emner:

  • VEKU6000 Epilepsi og helseveiledning (15 stp.) I dette emnet får du innsikt i hvordan det er å leve med epilepsi, og kompetanse på hvordan du kan bidra til økt mestring og livskvalitet. 
  • VEKU6100 Kvalitetsforbedring i praksis innen epilepsiomsorg (15 stp.) Dette emnet gir en innføring i kvalitetsforbedring, innovasjon og endringsarbeid. Det er praktisk rettet og gir erfaring med forbedringsarbeid. Du vil utvikle ferdigheter om systematisk metodebruk, som omfatter teoretisk forankring, datainnsamling, analyse, diskusjon og skriftlig- og muntlig formidling.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  OsloMet har gode digitale plattformer for å tilrettelegge for et utviklende og aktivt læringsmiljø. I en heldigital utdanning er derfor din studieinnsats, individuelt og i grupper, avgjørende for om du oppnår læringsutbytter i utdanningen.

  Eksempler på læringsaktiviteter:

  • Selvstudier
  • Videobaserte forelesninger
  • Case og historiefortellinger
  • Refleksjonsoppgaver
  • Gruppearbeid
  • Skriftlige arbeider
  • Diskusjonsoppgaver
  • Webinar
  • Selvtester
 • Kostnader

  Studieavgift: 10 000 kroner hvert semester. Totalt er studieavgiften 20 000 kroner.

  I tillegg må du betale semesteravgift (student.oslomet.no).

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Faglig kontaktperson

Laster inn ...