Epilepsi, helseveiledning og kvalitetsforbedring i praksis

Videreutdanning

Å bistå mennesker med epilepsi krever profesjonell kunnskap. Studiet innlemmer teoretiske-, praktiske- og holdningsmessige forhold som tar utgangspunkt i personenes totalsituasjon. Videreutdanningen bygger på velferdspolitiske prinsipper, der helseveiledning har en sentral plass fordi det er avgjørende for å fremme egenmestring.

 • Opptakskrav

  Bachelorgrad innen helse- eller sosialfaglig utdanning, lærerutdanning eller barnehagelærerutdanning. Søkere kan bli tatt opp på bakgrunn av dokumentert realkompetanse. For å oppfylle kravene til realkompetanse må man ha minimum fem års dokumentert jobberfaring fra tjenester utdanningen retter seg mot. Det er en forutsetning at søkeren har generell studiekompetanse eller relevant fagbrev.

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Når er søknadsfristen?

  • 1. september 2020
 • Hva lærer du?

  Målgruppen for utdanningen er ansatte i helse- og omsorgstjenesten, (re)habiliteringstjenesten eller poliklinikk. Utdanningen kan også være aktuell for dem som arbeider innen pedagogisk virksomhet med elever som har epilepsi.

  Videreutdanningen består av to emner:

  • VEKU6000 Epilepsi og helseveiledning (15 stp.) I dette emnet får du innsikt i hvordan det er å leve med epilepsi, og kompetanse på hvordan du kan bidra til økt mestring og livskvalitet. 
  • VEKU6100 Kvalitetsforbedring i praksis innen epilepsiomsorg (15 stp.) Dette emnet gir en innføring i kvalitetsforbedring, innovasjon og endringsarbeid. Det er praktisk rettet og gir erfaring med forbedringsarbeid. Du vil utvikle ferdigheter om systematisk metodebruk, som omfatter teoretisk forankring, datainnsamling, analyse, diskusjon og skriftlig- og muntlig formidling.
 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  OsloMet har gode digitale plattformer for å tilrettelegge for et utviklende og aktivt læringsmiljø. I en heldigital utdanning er derfor din studieinnsats, individuelt og i grupper, avgjørende for om du oppnår læringsutbytter i utdanningen.

  Eksempler på læringsaktiviteter:

  • Selvstudier
  • Videobaserte forelesninger
  • Case og historiefortellinger
  • Refleksjonsoppgaver
  • Gruppearbeid
  • Skriftlige arbeider
  • Diskusjonsoppgaver
  • Webinar
  • Selvtester
 • Kostnader

  Studieavgift: 10 000 kroner.

  I tillegg må du betale semesteravgift (student.oslomet.no).

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Faglig kontaktperson

Laster inn ...