!
Videreutdanningen utgår, men vil inngå som spesialisering i Master i spesialsykepleie med tidligst planlagt oppstart høst 2023.

Kardiologisk sykepleie

Videreutdanning

Som kardiologisk sykepleier jobber du innenfor et spennende praksisfelt. Fagområdet kardiologi er spesialisert, i rask utvikling, har mange pasientgrupper og behovet for faglig oppdatering er stort.

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema