Kardiologisk sykepleie

Videreutdanning

Som kardiologisk sykepleier jobber du innenfor et spennende praksisfelt. Fagområdet kardiologi er spesialisert, i rask utvikling, har mange pasientgrupper og behovet for faglig oppdatering er stort.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Autorisasjon som sykepleier i Norge, og minst to års relevant yrkespraksis innenfor fagområdet.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her  

  Det kan gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis og relevant utdanning utover minstekravet.  
  Relevant yrkespraksis er yrkespraksis fra medisinsk, lunge-, kardiologisk- eller thoraxkirurgisk avdeling. Relevant utdanning er høyere utdanning innen helse- og sosialfag, psykologi og pedagogikk.

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte.

  Politiattest

  Du må legge fram en politiattest når du har fått opptak (student.oslomet.no).

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen? 
  •    1. mars: Tidlig opptak  
  •    15. april: Ordinær søknadsfrist. 
  •    
  Når får du svar på søknaden? 
  •    1. mai: Tidlig opptak 
  •    10. juli: Hovedopptak 
  •    
  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

 • Hva lærer du?

  Hensikten med studiet er å videreutvikle spesialisert klinisk kompetanse hos sykepleiere som arbeider med hjertepasienter. Utdanningen foregår i nær tilknytning til klinisk praksis med egen arbeidsplass som læringsarena, i tillegg til noe hospiteringspraksis.

  Tilegnelse og bruk av forskningsbasert kunnskap, evne til fagkritisk refleksjon og integrering av ny teoretisk kunnskap med egne erfaringer, er sentralt i studiet. Forelesere er i stor grad klinisk fagpersonell med spisskompetanse innenfor sine fagområder.

  Karriere

  Studiet kvalifiserer til utøvelse av sykepleie til hjertepasienter generelt og gir fordypningskompetanse innenfor et spesialområde i kardiologisk sykepleie. Studiet kvalifiserer også til utøvelse og kursveilederkompetanse i DHLR/AHLR.

 • Semesteroversikt og programplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Innpassing i master

  Studenter som har gjennomført videreutdanning etter programplanen av 14. september 2016, kan etter søknad få studiet innpasset i masterstudiet i empowerment og helsefremmende arbeid. Dette forutsetter at de har søkt og fått studieplass på masterstudiet. 

  Studiet er organisert som ukesamlinger, med rundt tolv samlinger til sammen:

  • Fire til fem samlinger i første semester.
  • Fire til fem samlinger i andre semester.
  • Tre samlinger i tredje semester.

  Hver ukesamling er på fem dager.

  I tillegg kommer ti dagers hospiteringspraksis som en del av studiet, samt

  • fire hjemmeeksamener over tre dager
  • to eksamener under tilsyn
  • én prosjektbeskrivelse
  • obligatorisk avslutningsseminar

  Studentene arbeider i praksis ved sitt ordinære arbeidssted mellom samlingene. Det vil pågå ulike studentaktive arbeidsformer i og mellom samlingene.

 • Kostnader

  Studieavgift: 15 000 kroner per semester.

  I tillegg må du betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Stipend

  Flere av sykehusene/helseforetakene i Oslo-regionen tilbyr støtte til utdanning av denne typen. Studiestøtte tildeles etter søknad.

  Det kan være lurt å sende med kopi av dokumentasjon på utdanning og jobberfaring samt bekreftelse fra OsloMet på søknaden din til det sykehuset du ønsker å søke støtte hos.

Emneansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema