Psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning

I studiet tilegner du deg kompetanse til å bistå personer med utviklingshemning og psykisk lidelse. Slike grupper er mer utsatt for å utvikle psykisk lidelse enn andre, men får ofte dårligere oppfølging.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført bachelorgrad eller tilsvarende innenfor helse- og sosialfag eller pedagogikk.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her  

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden. 

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte

   

 • Slik søker du


  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen? 
  •    1. mars: Tidlig opptak  
  •    15. april: Ordinær søknadsfrist. 
  •    
  Når får du svar på søknaden? 
  •    1. mai: Tidlig opptak 
  •    10. juli: Hovedopptak 
  •    
  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 
   

 • Hva lærer du?

  Nasjonale og internasjonale studier viser at utviklingshemmede er mer utsatt for å utvikle psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse enn befolkningen generelt.

  Mangel på kunnskap hos tjenesteytere både i de kommunale tjenestene og i spesialisthelsetjenesten kan medføre at symptomer på psykisk lidelse misoppfattes og tilskrives personens funksjonshemning.

  Dette er en viktig del av forklaringen på underrapportering og underdiagnostisering av psykisk lidelse blant utviklingshemmede.

  Tre hovedtemaer

  • Psykisk lidelse og utviklingshemning, kartlegging og utredning.
  • Klinisk omsorg og terapeutisk virksomhet.
  • Lovverket som regulerer og organiseringen av psykisk helseverntjenesten.

  Hovedtemaene vil bli presentert og behandlet dels integrert og dels ved egne undervisningsopplegg på de enkelte samlingene og i forhold til de ulike arbeidskravene.

  Målgruppe

  Målgruppen for dette studiet er yrkesutøvere som yter tjenester og/eller miljøterapeutiske tiltak til personer med utviklingshemning og lidelse i pleie- og omsorgstjenestene.

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Semesteroversikt og programplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Undervisning

  Undervisningen er organisert i syv samlinger på tre dager hver (onsdag, torsdag og fredag).

  Alle dager fra kl. 09:00-15:00.

  Samlingene holdes på studiested Sandvika.

 • Karrieremuligheter

  Et mål med studiet er å utdanne yrkesutøvere som bidrar til et helhetlig og tverrfaglig tilbud tilpasset den enkelte bruker, og som kan identifisere lidelser/sykdom slik at personer med utviklingshemning også får tilbud om behandling.

  Denne videreutdanningen er et samarbeid mellom OsloMet og Oslo universitetssykehus, psykiatrisk avdeling for personer med utviklingshemning og autisme.

 • Kostnader

  Studieavgift: 24 000 kroner. (12 000 kroner per semester).

  I tillegg må du betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Når du takker ja til studieplass, forplikter du deg samtidig til å betale studieavgiften.

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Faglig leder

Laster inn ...