Seksuell anatomi og fysiologi

Videreutdanning

Jobber du med mennesker? Må du forholde deg til spørsmål om seksuell anatomi og fysiologi? Da trenger du medisinsk, biologisk og kulturell forståelse. Styrk din kompetanse slik at du bidrar til å fremme seksuell helse og rettigheter og forbedre livskvalitet hos mennesker.

 • Studiestart

  Informasjon om studiestart, samt programplan, timeplan, pensum og mye mer finner du på studentsidene våre.

  Studentside for videreutdanning i Seksuell anatomi og fysiologi (student.oslomet.no).

  Generell informasjon om studiestart ved OsloMet (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav 

  Fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Søkere som har fullført minst tre år av femårig integrert masterutdanning eller av seksårig profesjonsutdanning, kan også tas opp. 

  Poengberegning og rangering 

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  15. oktober.

  Når får du svar på søknaden?

  1. november.

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

  Søk med studiekode

  215 3625

 • Hva lærer du?

  Studiet er legger vekt på biologiske og kroppslige aspekter av kjønnsorganers anatomi og fysiologi, bekkenbunnen, seksuell funksjon og dysfunksjon, seksuell responssyklus, seksualitet og kroppsoppfattelse relatert til kjønnsorganer.

  Du vil lære om utvikling av kjønnsorganer, pubertet og anatomiske variasjoner samt genital kirurgi. Kjønnsinkongruens og medfødte variasjoner i kjønnskarakteristika blir også tematisert.

  Toleranse og forståelse i språkbruk og holdninger er viktig. Du som fagperson må kunne bruke et passende språk og gi forskningsbasert opplysning og informasjon om seksuell anatomi og fysiologi. Dette er særlig viktig i møte med fordommer, normer, tabuer og myter.

  Antidiskriminering og etiske aspekter som menneskers autonomi, verdighet, integritet og seksuelle rettigheter diskuteres. Emnet vil øke studentenes kunnskaper på området, slik at de kan ivareta enkeltmenneskes og gruppers behov og fremme seksuell helse.

  Videreutdanningen ligger på masternivå og kan etter søknad søkes innpasset i masterstudier.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Undervisning

  Videreutdanningen gjennomføres på deltid over et semester. Læringsressursene og samlingene/webseminarene er heldigitale. Det vil bli avholdt fire webseminarer i løpet av studiet.

  Arbeidsformer er selvstudier, gruppearbeid og seminarer.

  Forventet studieinnsats er omtrent 12 timer pr. uke.

 • Kostnader

  Studieavgift: 8000 + semesteravgift (student.oslomet.no).

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Faglig leder

Laster inn ...