Seksuell anatomi og fysiologi

Videreutdanning

Jobber du med mennesker? Må du forholde deg til spørsmål om seksuell anatomi og fysiologi? Da trenger du medisinsk, biologisk og kulturell forståelse. Styrk din kompetanse slik at du bidrar til å fremme seksuell helse og rettigheter og forbedre livskvalitet hos mennesker.

 • Studiestart

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på denne videreutdanningen må du ha en av disse:

  • bachelorgrad eller tilsvarende
  • fullført minst tre år av integrert femårig mastergrad eller seksårig profesjonsutdanning

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden. 

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 3625.

  Søknadsfristen er 15. oktober.

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Hva lærer du?

  Studiet er legger vekt på biologiske og kroppslige aspekter av kjønnsorganers anatomi og fysiologi, bekkenbunnen, seksuell funksjon og dysfunksjon, seksuell responssyklus, seksualitet og kroppsoppfattelse relatert til kjønnsorganer.

  Du vil lære om utvikling av kjønnsorganer, pubertet og anatomiske variasjoner samt genital kirurgi. Kjønnsinkongruens og medfødte variasjoner i kjønnskarakteristika blir også tematisert.

  Toleranse og forståelse i språkbruk og holdninger er viktig. Du som fagperson må kunne bruke et passende språk og gi forskningsbasert opplysning og informasjon om seksuell anatomi og fysiologi. Dette er særlig viktig i møte med fordommer, normer, tabuer og myter.

  Antidiskriminering og etiske aspekter som menneskers autonomi, verdighet, integritet og seksuelle rettigheter diskuteres. Emnet vil øke studentenes kunnskaper på området, slik at de kan ivareta enkeltmenneskes og gruppers behov og fremme seksuell helse.

  Videreutdanningen ligger på masternivå og kan etter søknad søkes innpasset i masterstudier.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Det vil bli avholdt fire webseminarer i løpet av studiet. Læringsressursene og samlingene/webseminarene er heldigitale.

  Arbeidsformer er selvstudier, gruppearbeid og seminarer. Forventet studieinnsats er omtrent 12 timer per uke.

 • Hva koster det?

  Dette studiet har en studieavgift på 8000 kroner. 

  Du betaler en semesteravgift i tillegg (student.oslomet.no).

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om denne utdanningen, ta kontakt med oss.

Faglig leder

Laster inn ...

Mer om videreutdanninger

 • Etter- og videreutdanning

  Etter- og videreutdanning fra OsloMet gir deg kompetanseløftet du trenger. Vi tilbyr alt fra enkeltemner til en hel grad.