Seksuell helse og aldring

Videreutdanning

Jobber du med eldre mennesker? Fysiske, psykiske og sosiale endringer kan påvirke den seksuelle helsen, men området er preget av fordommer. Styrk din kompetanse slik at du kan bidra til god helse og livskvalitet hos eldre.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på denne videreutdanningen må du ha

  • bachelorgrad eller tilsvarende, eller fullført minst tre år av integrert femårig mastergrad eller seksårig profesjonsutdanning
  • minst to års yrkespraksis

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden. 

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte inn.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 3624.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Hva lærer du?

  Videreutdanningen vektlegger hvordan aldring, livsstil, levekår, kjønnsroller, partnerstatus, sykdom og sykdomsbehandling kan påvirke eldres seksuelle helse.

  Seksuell helse kan være en ressurs som kan fremme livskvalitet, mot og mestringsevne. Etiske aspekter som eldre menneskers autonomi, verdighet, integritet og sårbarhet i relasjon til seksualitet blir drøftet.

  Seksuell helse og aldring er et område preget av samfunnsmessige og kulturelle fordommer. Blant annet blir eldre ofte ansett for å være aseksuelle, og fagpersoner har ofte ikke tilstrekkelig og kompetanse på området.

  Utdanningen vil forberede deg i å tilrettelegge miljøer, gi råd og veiledning slik at du kan ivareta og fremme enkeltindividers eller gruppers behov innen seksuell helse.

  Studiet vil gi studenter fra forskjellige fagområder kompetanse til å utvikle sin egen profesjonelle praksis og utvikle tiltak for å fremme seksuell helse for eldre.

  Emnet belyses via natur-, human- og samfunnsvitenskapelige tilnærminger og perspektiver.

  Videreutdanningen ligger på masternivå, og du kan søke om å få den innpasset i masterstudier.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Læringsressursene og samlingene/webseminarene er heldigitale. Det er fire webseminarer i løpet av studiet.

  Forventet studieinnsats er omtrent 18 timer per uke.

  Undervisningen består av

  • selvstudier
  • gruppearbeid
  • webseminarer
 • Hva koster det?

  Dette studiet har en studieavgift på 12 000 kroner.

  Du betaler i tillegg en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om denne utdanningen, ta kontakt med oss.

Faglig leder

Laster inn ...

Mer om videreutdanninger

 • Etter- og videreutdanning

  Etter- og videreutdanning fra OsloMet gir deg kompetanseløftet du trenger. Vi tilbyr alt fra enkeltemner til en hel grad.