Seksuell helse og aldring

Videreutdanning

Jobber du med eldre mennesker? Fysiske, psykiske og sosiale endringer kan påvirke den seksuelle helsen, men området er preget av fordommer. Studiet styrker din kompetanse slik at du kan bidra til god helse og livskvalitet hos eldre.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav 

  Fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Søkere som har fullført minst tre år av femårig integrert masterutdanning eller av seksårig profesjonsutdanning, kan også tas opp. 

  Poengberegning og rangering 

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Når er søknadsfristen?

  15. oktober.

  Når får du svar på søknaden?

  1. november.

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

  Søk med studiekode

  215 3624

 • Hva lærer du?

  Videreutdanningen vektlegger hvordan aldring, livsstil, levekår, kjønnsroller, partnerstatus, sykdom og sykdomsbehandling kan påvirke eldres seksuelle helse. Seksuell helse kan også være en ressurs som kan fremme livskvalitet, mot og mestringsevne. Etiske aspekter som eldre menneskers autonomi, verdighet, integritet og sårbarhet i relasjon til seksualitet blir drøftet.

  Seksuell helse og aldring er et område preget av samfunnsmessige og kulturelle fordommer. Blant annet blir eldre ofte ansett for å være aseksuelle, og fagpersoner har ofte ikke tilstrekkelig og kompetanse på området. Oppmerksomheten om eldres seksuelle helse og seksuelle rettigheter har økt. Likevel er samfunnet fortsatt preget av tabuer rundt eldres seksualitet, og helsevesenet er preget av toveis tabu, hvor verken helsepersonell eller eldre tar opp spørsmål knyttet til temaet seksuell helse. Problemer relatert til fysiske, psykiske og sosiale endringer som påvirker eldres seksuelle helse, tematiseres ikke tilstrekkelig i dag.

  Studiet vil forberede studentene i det å tilrettelegge miljøer, gi råd og veiledning slik at de kan ivareta og fremme enkeltindividers eller gruppers behov innen seksuell helse. Det vil gi studenter fra forskjellige fagområder kompetanse til å utvikle sin egen profesjonelle praksis og utvikle tiltak for å fremme seksuell helse for eldre. Emnet belyses via natur-, human- og samfunnsvitenskapelige tilnærminger og perspektiver.

  Videreutdanningen ligger på masternivå og kan etter søknad søkes innpasset i masterstudier.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Undervisning

  Videreutdanningen gjennomføres på deltid over et semester. Læringsressursene og samlingene/webseminarene er heldigitale. Det vil bli avholdt fire webseminarer i løpet av studiet.

  Arbeidsformer er selvstudier, gruppearbeid og seminarer.

  Forventet studieinnsats er omtrent 18 timer pr. uke.

 • Kostnader

  Studieavgift: 12000 + semesteravgift (student.oslomet.no).

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Faglig leder

Laster inn ...