Seksuell helse, hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner

Videreutdanning

Jobber du med spørsmål rundt seksuelt overførbare infeksjoner og seksuell helse? Dette studiet er relevant om du jobber med undervisning, folkehelse eller i en interesseorganisasjon.

 • Studiestart

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på denne videreutdanningen må du ha

  • bachelorgrad eller tilsvarende, eller fullført minst tre år av integrert femårig mastergrad eller seksårig profesjonsutdanning
  • minst to års yrkespraksis

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 3692.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Hva lærer du?

  Du lærer om fysiske, psykiske og sosiale aspekter ved seksualitet og seksuell helse hos personer som er utsatt for hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner (soi).

  Betydningen av holdninger og manglende kunnskap blir belyst.

  Du vil bli utfordret på både egne holdninger og profesjonsholdninger, og du lærer om etiske og juridiske aspekter knyttet til soi.

  Studiet tar opp mangfold og kulturelle aspekter slik at du blir i stand til å møte individer på en fordomsfri måte.

  Kompetansen du får gjør deg i stand til å delta i faglig forbedringsarbeid og inngå i tverrprofesjonelle team. 

  Du får også kunnskap til å veilede kollegaer, pasienter, klienter, studenter, familier og andre.

  Studiet gir deg et overblikk over arbeid med forebygging, testing og behandling av seksuelle overførbare infeksjoner på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

  Gjennom studiet vil du få økt forståelse av ulike aktørers rolle, maktforhold og få kunnskap om relevant lovverk.

  Uavhengig av hvilken faglig bakgrunn studentene har, vil de få en felles forståelse av hvor de til enhver tid kan finne oppdaterte retningslinjer og kunnskap om soi.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er delt i moduler, som gjenspeiles i de digitale læringsressursene.

  Utdanningen er lagt opp som en serie med digitale samlinger (webseminarer).

  Det er fire webseminarer i løpet av semesteret.

  Det er krav om minimum 75 prosent deltakelse på webseminarene for å sikre at du har det nødvendige grunnlaget for å oppnå læringsutbyttene.

  Forventet studieinnsats er ca. 12 timer per uke.

  Utdanningen er på masternivå og kan innpasses i masterstudier, etter søknad.

 • Hva koster det?

  Dette studiet har en studieavgift på 8000 kroner.

  Du betaler en semesteravgift i tillegg (student.oslomet.no).

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om denne utdanningen, ta kontakt med oss.

Faglig leder

Laster inn ...

Mer om videreutdanninger

 • Etter- og videreutdanning

  Etter- og videreutdanning fra OsloMet gir deg kompetanseløftet du trenger. Vi tilbyr alt fra enkeltemner til en hel grad.