Seksuell helse og utviklingshemming

Videreutdanning

Jobber du med utviklingshemmede? Kommer du til kort når det gjelder å veilede og tilrettelegge for at målgruppen får oppfylt sin rett til å ha et verdig seksualliv? Dette studiet gir deg viktig kunnskap.

 • Studiestart

  Informasjon om studiestart, samt programplan, timeplan, pensum og mye mer finner du på studentsidene våre.

  Studentside for videreutdanning i seksuell helse og utviklingshemming (student.oslomet.no).

  Generell informasjon om studiestart ved OsloMet (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav 

  Fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Søkere som har fullført minst tre år av femårig integrert masterutdanning eller av seksårig profesjonsutdanning, kan også tas opp. 

  Poengberegning og rangering 

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her 

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden. 

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Når er søknadsfristen?

  15. oktober.

  Når får du svar på søknaden?

  1. november.

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

  Søk med studiekode

  215 3554

 • Hva lærer du?

  Studiet vil trene studentene i selvstendig etisk tenkning, analyse og kritisk tenkning. Ut ifra deres profesjonelle utgangspunkt diskuteres seksuelle spørsmål og ulike teoretiske og praktiske modeller. Både nasjonale og internasjonale sexologiske utrednings- og behandlingsanbefalinger, beste praksis, benyttes. Ved hjelp av pedagogiske rollespill, case, filmer og animasjoner vil kommunikasjon med både tjenestemottakere og kollegaer belyses, slik at studentene kan utvikle god refleksjon om tanker, følelser og handlinger.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Undervisning

  Det vil være digitale forelesninger, videopresentasjoner og gruppearbeid. I tillegg vil studentene måtte sette av tid til oppgaveløsning, veiledning og egenstudier.

 • Kostnader

  Studieavgift: 14 000 kroner.

  I tillegg må du betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Når du takker ja til studieplass, forplikter du deg til å betale studieavgiften.

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Faglig leder

Laster inn ...