Seksuell helse og utviklingshemming

Videreutdanning

Seksuell helse er et fagområde som ofte er forsømt i forskning på livskvalitet for mennesker med utviklingshemming. Studiet kvalifiserer ansatte innen helse, sosialt arbeid og pedagogikk, slik at de kan bidra til forbedringsarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming.

 • Studiestart

  Informasjon om studiestart, samt programplan, timeplan, pensum og mye mer finner du på studentsidene våre.

  Studentside for videreutdanning i seksuell helse og utviklingshemming (student.oslomet.no).

  Generell informasjon om studiestart ved OsloMet (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav 

  Fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Søkere som har fullført minst tre år av femårig lærer- eller lektorprogram kan også tas opp.

  Poengberegning og rangering 

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her  

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden. 

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  • 1. september

  Når får du svar på søknaden?

  • 15. oktober

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

  Søk med studiekode

  215 3554

 • Hva lærer du?

  Studiet vil trene studentene i selvstendig etisk tenkning, analyse og kritisk tenkning. Ut ifra deres profesjonelle utgangspunkt diskuteres seksuelle spørsmål og ulike teoretiske og praktiske modeller. Både nasjonale og internasjonale sexologiske utrednings- og behandlingsanbefalinger, beste praksis, benyttes. Ved hjelp av pedagogiske rollespill, case, filmer og animasjoner vil kommunikasjon med både tjenestemottakere og kollegaer belyses, slik at studentene kan utvikle god refleksjon om tanker, følelser og handlinger.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Undervisning

  Det vil være digitale forelesninger, videopresentasjoner og gruppearbeid. I tillegg vil studentene måtte sette av tid til oppgaveløsning, veiledning og egenstudier.

 • Kostnader

  Studieavgift: 14 000 kroner.

  I tillegg må du betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Når du takker ja til studieplass, forplikter du deg til å betale studieavgiften.

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Faglig leder

Laster inn ...