Seksuell helse og utviklingshemming

Videreutdanning

Jobber du med utviklingshemmede? Kommer du til kort når det gjelder å veilede og tilrettelegge for at målgruppen får oppfylt sin rett til å ha et verdig seksualliv? Dette studiet gir deg viktig kunnskap.

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Faglig leder

Laster inn ...