Seksuell helsekompetanse

Videreutdanning

Jobber du med helse, undervisning eller i en brukerorganisasjon? Studiet gir deg kompetanse til å kunne fremme brukerstyring, medvirkning og mangfold.

 • Studiestart

  Informasjon om studiestart, samt programplan, timeplan, pensum og mye mer finner du på studentsidene våre.

  Studentside for videreutdanning i seksuell helsekompetanse (student.oslomet.no).

  Generell informasjon om studiestart ved OsloMet (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav 

  Fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Søkere som har fullført minst tre år av femårig integrert masterutdanning eller av seksårig profesjonsutdanning, kan også tas opp. 

  Poengberegning og rangering 

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  15. oktober

  Når får du svar på søknaden?

  1. november

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

  Søk med studiekode

  215 3627

 • Hva lærer du?

  Helsekompetanse handler om menneskers evne til å innhente, forstå, vurdere og anvende helseinformasjon som er nødvendig for å kunne ta gode helserelaterte beslutninger i livet. Dette gjelder alt fra å forebygge sykdom til hvilke helsefremmende tiltak som opprettholder eller forbedrer livskvaliteten gjennom livsløpet.

  Om lag en tredjedel av befolkningen i Norge har ikke tilstrekkelig kompetanse til å ta vare på egen helse. Flere grupper har utfordringer med å tilegne seg nødvendig helsekompetanse. Det gjelder for eksempel personer som sliter med språk generelt eller har mangelfulle lese- og skriveferdigheter, tallforståelse, digitale ferdigheter, samt personer med ulike grader av kognitive utfordringer.

  Når det gjelder helsekompetanse om seksualitet, omhandler det alt fra kunnskap om hva seksuell nytelse innebærer og hvordan det påvirker den generelle helsen til kunnskap om reproduksjon og seksuelt overførbare sykdommer.

  Videreutdanningen gir studenter med ulik faglig bakgrunn en felles forståelse av utfordringene med lav helsekompetanse, og kompetanse til å kunne bidra til bedre seksuell helse hos de menneskene man møter som profesjonsutøver. Innholdet i studiet vektlegger seksuell helse som en ressurs for å fremme brukerstyring, medvirkning og mangfold.

  Det innebærer å motvirke tabuer, skam, fordommer og stigmatisering knyttet til seksualitet. Studentene vil bli utfordret på egne holdninger, profesjonsholdninger, og etiske og juridiske aspekter ved disse.

  Helsekompetanse er også å bidra til forståelse for hvordan seksualitet spiller en rolle i alle menneskers liv, også når det gjelder hvordan alder, seksuell orientering, funksjonsnedsettelser, klasse og annet påvirker menneskers seksualitet. Seksualitet er mangfoldig, og må forstås med utgangspunkt i det enkelte menneskes behov, evner og ressurser.

  Videreutdanningen ligger på masternivå og kan etter søknad søkes innpasset i masterstudier.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Undervisning

  Videreutdanningen gjennomføres på deltid over et semester. Læringsressursene og samlingene/webseminarene er heldigitale. Det vil bli avholdt fire webseminarer i løpet av studiet.

  Arbeidsformer er selvstudier, gruppearbeid og seminarer.

  Forventet studieinnsats er omtrent 12 timer pr. uke.

 • Kostnader

  Studieavgift: 8000 + semesteravgift (student.oslomet.no).

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Faglig leder

Laster inn ...