Sexologi og funksjonshemming

Videreutdanning

Sexologi er et fagområde som ofte er forsømt i forskning om livskvalitet for mennesker med funksjonsnedsettelser. I dette studiet vil du få tilstrekkelig kompetanse på området.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav 

  Fullført bachelorgrad eller tilsvarende innenfor helse- og sosialfag.

  Poengberegning og rangering 

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her  

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden. 

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her 

  Når er søknadsfristen? 
  •    1. mars: Tidlig opptak  
  •    15. april: Ordinær søknadsfrist. 
  •    
  Når får du svar på søknaden? 
  •    1. mai: Tidlig opptak 
  •    10. juli: Hovedopptak 
  •    
  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 
   

 • Hva lærer du?

  Dette studiet vil gi deg kunnskap om hvilke hindringer personer med ulike funksjonsnedsettelser kan møte når det kommer til å kunne ha det seksuallivet de ønsker.

  Studiet vil legge særlig vekt på utfordringer knyttet til utviklingshemming og hvilke hindringer personer med utviklingshemming møter når det gjelder å ha familieliv/samliv og seksuelle relasjoner.

  Kunnskap om lovverk vil i tillegg bli vektlagt.

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Semesteroversikt og programplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Undervisning

  Studiet er tilrettelagt som deltidsstudium over to semester. Den organiserte undervisningen omfatter tre samlinger á inntil fire dager.

  I tillegg legges det opp til nettstøttet undervisning/veiledning mellom samlingene.

  Samlingene er basert på forelesninger, videopresentasjoner og gruppearbeid. I tillegg vil studentene måtte sette av tid til oppgaveløsning, veiledning og egenstudier mellom samlingene.

 • Kostnader

  Studieavgift: 14 000 kroner.

  I tillegg må du betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Når du takker ja til studieplass, forplikter du deg til å betale studieavgiften.

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Faglig leder

Laster inn ...