Universitets- og høgskolepedagogikk i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Videreutdanning

Studiet gjør deg i stand til å følge opp nasjonale og internasjonale føringer om at seksuell helse skal inkluderes i relevante utdanningsløp i høyere utdanning.

 • Studiestart

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på denne videreutdanningen må du

  • ha bachelorgrad eller tilsvarende, eller fullført minst tre år av integrert femårig mastergrad eller seksårig profesjonsutdanning
  • være ansatt ved et undervisningssted

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden. 

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 3693.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Hva lærer du?

  Målgruppen er ansatte ved universiteter og høyskoler som underviser i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). 

  Arbeid med egen og medstudenters undervisning benyttes som utgangspunkt i studiet.

  Du vil lære om seksuell og reproduktiv helse og rettigheters relevans for den utdanningen du underviser i.

  Du lærer å veilede kollegaer, delta i faglig forbedringsarbeid og delta i tverrprofesjonelle team.

  Studiet gjør deg i stand til å velge, begrunne, vurdere og utvikle undervisnings-, lærings- og vurderingsformer innenfor fagområdet SRHR, og koble disse til eget fagfelt.

  Du vil også lære å kritisk analysere og evaluere egne holdninger, samt etiske og juridiske aspekter av betydning for undervisning i SRHR. 

  Videre vil du lære å kunne redegjøre for kritiske perspektiver på mangfold og undervisning innen SRHR-området.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er lagt opp som en serie med digitale samlinger (webseminarer), hvor ulike pedagogiske metoder benyttes.

  Det er fire webseminarer i løpet av semesteret.

  Det er krav om minimum 75 prosent deltakelse på webseminarene for å sikre at du har det nødvendige grunnlaget for å oppnå læringsutbyttene.

  Forventet studieinnsats er ca. 12 timer per uke.

  Utdanningen er på masternivå og kan innpasses i masterstudier, etter søknad.

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om denne utdanningen, ta kontakt med oss.

Faglig leder

Laster inn ...

Mer om videreutdanninger

 • Etter- og videreutdanning

  Etter- og videreutdanning fra OsloMet gir deg kompetanseløftet du trenger. Vi tilbyr alt fra enkeltemner til en hel grad.